Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 online

Zoals gebruikelijk dient onze stichting jaarlijks te rapporteren over haar activiteiten in het voorgaande jaar en haar plannen voor het lopende jaar. Hieronder de links naar deze documenten.

Jaarverslag 2020

Jaarplan SSW 2021