Thomas Kampen wordt de nieuwe hoogleraar Social Work

Met ingang van 1 oktober 2023 kent de Universiteit voor Humanistiek een permanente leerstoel Social Work die ingevuld wordt door Thomas Kampen.

Vanuit de leerstoel Social Work zal socioloog Thomas Kampen zich richten op het bevorderen van onderzoek naar de gevolgen van drie ontwikkelingen voor de praktijk en beroepsontwikkeling van sociaal werk: de groeiende sociale ongelijkheid, toenemende polarisatie, en opkomende rechtvaardigheidskwesties. Thomas Kampen licht toe: “Deze ontwikkelingen staan centraal omdat zij raken aan de kern van het sociaal werk: mensen helpen die het niet zelf redden en verschillen tussen mensen overbruggen. Ik ben blij met deze plek waar kennis kan samenkomen en dit belangrijke vakgebied zich verder kan ontwikkelen.”

Klik hier voor het persbericht