Agenda

Agenda

In 2015 hebben de hoogleraren, in overleg met de sponsoren, hun onderzoekskader bepaald .  Hieronder de meest recente presentaties van onze hoogleraren over die onderzoeksagenda:
Een doorkijkje naar een wetenschappelijke basis voor Sociaal werkPres Schalk
Onderzoekskader Leerstoel/Academische werkplaats Sociaal WerkPres Van Regenmortel

agenda

Ondertussen zullen onze hoogleraren, samen met hun aio’s, acte de présence geven tijdens de volgende bijeenkomsten:

6 februari 2015
Visiebijeenkomst van de GGD West-Brabant ‘Opstaan voor kwetsbaren’ in Breda. (Tine)

10 maart 2015
Overleg in Nijmegen over hoe big data van betekenis kunnen zijn in het sociale domein, en of er mogelijkheden zijn om dit thema een impuls te geven. (René)

1 april 2015
Presentatie in Tilburg over de bijzondere leerstoel Sociaal Werk en Academische Werkplaats Sociaal Werk bij de Tranzo Adviesraad. (René & Tine)

22-24 april 2015
Bijwonen en presenteren van papers op de European Conference for Social Work Research in Ljubljana. (René, Tine, Renske, Ard).

15-17 mei 2015
Bijwonen van de Ehma Conference over Evidence based Management in Health Care in Breda (René, Tine, Renske, Wilma).

22 juni 2015
Miniconferentie Professionalisering van de branche welzijn (samen met Margo Trappenburg)  van de MOgroep. (Tine)

19 november 2015
Tine verzorgt een workshop met als titel “Empowerment in de praktijk” tijdens het jaarcongres van de BPSW. Zie www.nvmw.nl .

26 november 2015
Tine spreekt op het Minters Symposium 2015 in Vlaardingen. Zie www.minters.nl .

15 april 2016
Uitreiking van de Movisie Participatieprijs waarbij Tine in de jury zit. Zie ww.movisie.nl .

24 mei 2016
Informatiemiddag voor GGZ-psychologen  waar René spreekt over de meerwaarde van agogisch werkers ten opzichte van zorgwerkers. zie www.registerplein.nl .

14 juni 2016
Conferentie “Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is!” Tine is een van de sprekers. zie www.movisie.nl .

22 september 2016
Onze jaarlijkse Zorgsalon “Ervaringskennis werkt voor Sociaal Werk”. Zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/agenda/zorgsalons.htm .

29 september 2016
René spreekt over Data Analyse op symposium over Zicht op mijn mantelzorg. Zie www.hoomondersteuning.nl .

10 februari 2017
Sponsormeeting met Tine en René

30 november 2017
De jaarlijkse Zorgsalon “De uitdaging van diversiteit voor jeugdhulp en sociaal werk”

15 juni 2018
Invitational Conference Sociaal Werk “Sociaal werk voor het empowerment van burgers en organisaties en voor een inclusieve samenleving”, Zaal S8, Paviljoen Simon Building, Tilburg University

22 februari 2019
Sponsorbijeenkomst Stichting Sociaal Werk, kantoor Sociaal Werk Nederland te Utrecht

5 juli 2019
Jubileumcongres Sociaal Werk, Tilburg University te Tilburg.

Aan het begin van ieder kwartaal brengt de Stichting Sociaal Werk een nieuwsbrief uit.

Nieuwsbrief Juli 2014
Nieuwsbrief oktober 2014
Nieuwsbrief jan 2015
Nieuwsbrief april 2015
Nieuwsbrief juli 2015
Nieuwsbrief oktober 2015
Nieuwsbrief januari 2016
Nieuwsbrief april 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief oktober 2016
Nieuwsbrief jan 2017
Nieuwsbrief apr 2017
Nieuwsbrief jul 2017
Nieuwsbrief okt 2017
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief apr 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief apr 2019