Links

Interessante links

Sociaal Werk Nederland, één van onze hoofdsponsoren is zeer actief met het nemen van initiatieven die het sociaal werk in Nederland vorm gaan geven. Hieronder een aantal links:

Over het kwaliteitslabel Sociaal Werk
https://www.sociaalwerknederland.nl/wat-doen-we/kwaliteitslabel-sociaal-werk

Over vakmanschap en professionalisering:
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/vakmanschap-professionalisering-opleidingen-sociaal-werk-versterkt
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/vakmanschap-professionalisering-opleidingen-sociaal-werk-versterkt/nieuws/6217-historische-mijlpaal-voor-sociaal-werkers

Over sociaal werkers:
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/173-campagne-sociaal-werk

Zie voor meer informatie over de Academische Werkplaats Sociaal Werk:
http://www.tilburguniversity.edu/tranzo/academischewerkplaatsen/Sociaal-Werk/

In het kader van hun actieprogramma Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening:
http://www.professionalisereninwelzijn.nl/Actieprogramma Professionalisering WMD en http://www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl/.

In het kader van hun campagne: 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen:  http://www.sociaalwerkers.nl/home.

In het kader van hun landelijk dekkende netwerk van 14 WMO-werkplaatsen: http://www.wmowerkplaatsen.nl/.

De mate van zelfredzaamheid ontmaskerd. Een artikel van Richard de Brabander van Inholland Rotterdam waarin hij gebruik maakt van de visie van Tine van Regenmortel over empowerment. http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/05/10/de-mythe-van-zelfredzaamheid-ontmaskerd/

Een recente studie van Prof. Schalk met betrekking tot evidence based werken in de praktijk van het sociale werk.
http://rsw.sagepub.com/cgi/reprint/1049731514540340v1.pdf?ijkey=ieVhczCOABarQ5v&keytype=ref

René Schalk over het gebrek aan opvang voor ouderen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3744688/2014/09/09/Kwart-van-senioren-zit-zonder-opvangnetwerk.dhtml

Rapport Gezondheidsraad Sociaal werk op solide basis
Sociaal_werk_op_solide_basis