Home

 

Welkom op de website van de Stichting Sociaal Werk

Hartelijk welkom op de website van de Stichting tot bevordering van wetenschappelijk onderzoek Sociaal Werk, kortweg de Stichting Sociaal Werk. Onze Stichting heeft, naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, als doel het verder professionaliseren van het vak van de sociale werker. Daartoe heeft de Stichting in samenwerking met de Universiteit Tilburg en Tranzo, hun wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, per 1 juli 2014 een bijzondere leerstoel Sociaal Werk en een Academische Werkplaats Sociaal Werk opgericht.

boekOnze werkzaamheden
De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door het uitdragen van het belang van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het sociaal werk in Nederland, het vormgeven aan een universitaire leerstoel en een academische werkplaats voor onderzoek en onderwijs, het financieren van de leerstoel, het faciliteren van de kennisuitwisseling tussen de leerstoel en de sponsoren van de Stichting.

Wilt u meer lezen over de plannen van onze stichting, kijk dan verder op deze website en abonneer u gratis op onze rubriek Kort Nieuws.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling, heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

Geef een reactie