Academische werkplaats

De Bijzondere Leerstoel en
Academische Werkplaats Sociaal Werk
Professor dr. Tine Van Regenmortel

Foto van Tine

Vanaf 1 juli 2014 leidde Tine Van Regenmortel de Academische Werkplaats Sociaal Werk bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg University. Per 1 juli 2019 is zij benoemd tot hoogleraar en bezet zij ook de bijzondere leerstoel Sociaal Werk. Daartoe wordt zij vanuit de Universiteit Leuven voor 2 dagen per week gedetacheerd bij de Tilburg University.

Binnen de Bijzondere Leerstoel en de Academische Werkplaats Sociaal Werk wordt het sociaal werk beter onderbouwd vanuit zowel theorie als praktijk, onder meer door de opbrengst van het maatschappelijk werk te onderzoeken en door de onderzoeksactiviteiten van hogescholen en universiteiten met elkaar te verbinden. Met de onderzoeksresultaten kan uiteindelijk de efficiëntie en effectiviteit van het sociaal werk worden verbeterd. Zie voor meer informatie over de Academische Werkplaats:
http://www.tilburguniversity.edu/tranzo/academischewerkplaatsen/Sociaal-Werk/

U kunt Tine bereiken via haar mailadres: Tine.VanRegenmortel@kuleuven.be .

Publicaties

 1. Van der Zwet, R., Beneken genaamd Kolmer, D. M., Schalk, R. & Van Regenmortel, T.(2018). Views and attitudes towards Evidence-Based Practice in a Dutch social work organization. Journal of Evidence-Based Social Work, (submitted).
 2. Van der Zwet, R., Beneken genaamd Kolmer, D. M., Schalk, R. & Van Regenmortel, T. (2018). Implementing Evidence-Based Practice in a Dutch social work organization: a shared responsibility (in review).
 3. Rutenfrans-Stupar M., Van Der Plas B., Den Haan R., Van Regenmortel T. & Schalk R. (2018) Does participation improve well-being in homeless people? A qualitative study of involvement in educational, recreational, and labor activities in the Netherlands. Journal of Social Distress and the Homeless (submitted).
 4. Rutenfrans-Stupar M., Schalk R. & Van Regenmortel T.(2018).How to Enhance Social Participation and Well-Being in Homeless Clients: A Structural Equation Modelling Approach, Social Indicators Research (in review).
 5. Rutenfrans-Stupar M, Van Regenmortel T. & Schalk R.(2018) Growth Through Participation: A Longitudinal Study on a Participation-Based Intervention for Homeless People. American Journal of Community Psychology (submitted).
 6. Boomkens C,Metz J., Van Regenmortel T. & Schalk R.(2018). The Development of Agency in Professional Youth Work with Girls and Young Women in the Netherlands, Journal of Social Work(accepted).
 7. Boomkens C.Metz J., Schalk R. & Van Regenmortel T. (2018).The Girls Work Method: What is the Role of Empowerment in Building Girls’ Agency?, British Journal of Social Work (submitted)
 8. Castro E., Van Wanseele C., Van Regenmortel T.,Van Hecke A., Sermeus W., Vanhaecht K. (2018). Participation and health care: a survey investigating the current and desired collaboration between patient organisations and hospitals. Journal of Social Intervention (accepted).
 9. Castro E., Malfait S., Van Regenmortel T.,Van Hecke A., Sermeus W., Vanhaecht K. (2018). Co-design for implementing patient participation in hospital services: A discussion paper. Patient Education and Counseling(accepted).
 10. Noordegraaf M. & Van Regenmortel T. (2018). Waarde en uitdagingen van video-observatie in het sociaal werk. Kwalon(themanummer, verschijnt in juni).
 11. Schalk R.,De Ruiter M., Van Loon J., Kuijpers E., Van Regenmortel T.(2018). Actively coping with violation: Exploring upward dissent patterns in functional, dysfunctional and deserted psychological contract end states. Frontiers in Psychology, 9, art.nr. 54, 1-13
 12. Steens R., Hermans K., Van Regenmortel T. (2017). Het spanningsveld tussen ‘front-’ en ‘backstage’ in intensieve pedagogische thuisbegeleiding. Een meervoudige gevalsstudie. Pedagogiek, 37(3), 227-252.
 13. Vandermeerschen H., Van Regenmortel T., Scheerder J. (2017). ‘There are alternatives, but your social life is curtailed’. Poverty and sports participation from an insider perspective. Social Indicators Research, 133(1), art.nr. DOI 10.1007/s11205-016-1360-z, 119-138.
 14. Steenssens, K., Van Regenmortel, T. & Schalk, R. (2017). Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijns-organisaties. Gedrag en Organisatie, 30(4), 204-229.
 15. Steens, R., Hermans, K. & Van Regenmortel, T. (2017). Building a working alliance between professionals and service users in family preservation. A multiple case study. Child & Family Social Work
 16. Steens, R., Van Regenmortel, T. & Hermans, K. (2017), Beyond the Research–Practice Gap: The Development of an Academic Collaborative Centre for Child and Family Social Work. British Journal of Social Work.
 17. Hermans, M., Kremers, M., Van Regenmortel, T.,& Reynaert, D. (2017). Sociale rechtvaardigheid terug op de agenda: Tine van Regenmortel en Didier Reynaert over sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. Vakblad Sociaal Werk, 2017(4), 15-17
 18. Numans, W., & Van Regenmortel, T. (2016). Er rust een taboe op ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. Sociale vraagstukken, 23 november 2016.
 19. Smulders, N., Driesen, I., Van Regenmortel, T. & Schalk, R. (2016). Passende zorg in de sociale wijkteams. Een onderzoek naar toeleiding naar zorg in de sociale wijkteams binnen de Gemeente Nijmegen.
 20. Van Regenmortel, T., Steenssens, K., & Steens, R. (2016). Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(3), 4-23.
 21. Janssen, B., Snoeren, M.,Van Regenmortel,T & Abma, T. (2015). Working towards integrated community care for older people: Empowering organizational features from a professional perspective. Health Policy, 119(1), 1-8. doi:10.1016/j.healthpol.2014.09.016.
 22. Van Regenmortel, t. (2015). Empowerment en (maatschappelijk) opvoed.en. In C. Gravesteijn & M. Aartsma (Eds.), Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met ouders(pp. 51-64). Bussum: Coutinho.
 23. Van Regenmortel, T. & Schalk R. (2015), ‘Sociaal werk moet anders in de samenleving’, voor socialevraagstukken.nl, 21 april 2015.
 24. Van Regenmortel (2015). De psychologische dimensie van armoede. Karakter: Tijdschrift van Wetenschap, 51, 8-10.
 25. Van Regenmortel, T. (2015),Vangnet voor alle kwetsbare burgers, Gezond West-Brabant, 4e editie, GGD West-Brabant
 26. Van Regenmortel, T. & Schalk, R.(2015). Samen sterk voor sociaal werk. Over de academische werkplaats en leerstoel sociaal werk. Maatwerk, 4, 13-14.
 27. Steens, R., Hermans, K., &Van Regenmortel, T. (2015).Onderzoek versterkt praktijk. Academische werkplaats getuigt. Sociaal.Net, art.nr. http://sociaal.net/analyse-xl/onderzoek-versterkt-praktijk.
 28. Janssen, B.,Van Regenmortel, & Abma, T. (2014). Paradoxes in the Care of Older People in the Community: Walking a Tightrope. Ethics and Social Welfare, 8(1), 39-56.
 29. Janssen, B.,Van Regenmortel, T. & Abma, T. (2014). Balancing Risk Prevention and Health Promotion: Towards a Harmonizing Approach in Care for Older People in the Community. Health Care Analysis, 22, 82-102.
 30. Janssen, B., Snoeren, M.,Van Regenmortel, T. & Abma, T. (2014). Working towards integrated community care for older people: Empowering organizational features from a professional perspective. Health Policy, epub ahead of print. doi: 10.1016/j.healthpol.2014.09.016.

Externe presentaties & abstracts

 1. Rutenfrans-Stupar, M., Van Regenmortel, T., & Schalk, R.(2018). Evaluation of Growth Through Participation: an intervention for homeless people. Presentatie op 13th European Research Conference on Homelessness, Boedapest, Hongarije, 21 september.
 2. Rutenfrans-Stupar, M., Van Regenmortel, T., & Schalk, R.(2018). How to enhance social participation and well-being in homeless clients? A Structural Equation Modelling approach. Presentatie op Social Work, Education and Social Development, Dublin, Ierland, 4-7 juli.
 3. Rutenfrans-Stupar, M.T.J.Van Der Plas, B., Den Haan, R., Van Regenmortel, T. & Schalk, R.(2018). Does participation improve well-being in the homeless? A qualitative study of involvement in educational, recreational and labour activities in the Netherlands. Presentatie op Social Work, Education and Social Development, Dublin, Ierland, 4-7 juli.
 4. Rutenfrans-Stupar, M., Van Regenmortel, T., & Schalk, R.(2018). Evaluation of a participation-based Intervention for homeless people. Poster presentatie op Social Work, Education and Social Development, Dublin, Ierland, 4-7 juli.
 5. Rutenfrans-Stupar, M., Van Regenmortel, T., & Schalk, R. (2018). Growth Through Participation: an intervention for homeless people in the context of the Netherlands. Presentatie bij Courses Social Work at the Inter University Centre (IUC) Dubrovnik, Kroatië, 18-22 juni.
 6. Rutenfrans-Stupar, M.T.J.Van Der Plas, B., Den Haan, R., Van Regenmortel, T. & Schalk, R.(2018). Does participation improve well-being in the homeless? A qualitative study of involvement in educational, recreational and labour activities in the Netherlands. Presentation at 8thEuropean Conference of Social Work Research (ESWRA), Edinburgh, Schotland, 18 – 20 april.
 7. Rothman, L.,& De Vijlder, F., Schalk, M.J.D., & Van Regenmortel, T. (2018). Client centered care: An organizational perspective. Results of a best practice case study. EUSARF congress, Porto, Portugal.
 8. Rothman, L.,& De Vijlder, F., Schalk, M.J.D., & Van Regenmortel, T. (2018). Client centered care: An organizational perspective. Results of a best practice case study. Presentation at the Social Work Course; Social Work with Children and Families at the Inter University Center (IUC) in Dubrovnik, Croatia.
 9. Rothman, L.,& De Vijlder, F., Schalk, M.J.D., & Van Regenmortel, T.(2018). A Systematic Review on Organizational Empowerment. EUSARF congress, Porto, Portugal.
 10. Rutenfrans-Stupar, M. T. J., & Van Regenmortel, T. (2017). The Influence of Leadership Style on Work Engagement and Team Performance. Presentatie op het 15th European Congress of Psychology (ECP), Amsterdam, Nederland, 11-14 juli.
 11. Van Regenmortel T. (2017).Empowerment en informele netwerken: inherent verbonden. Keynote studiedag van Christelijk Hogeshool Ede, Ede, Nederland, 26 juni.
 12. Van Regenmortel, T. & Schalk, R. (2017).Hoe werkt de Leerstoel/Academische Werkplaat Sociaal Werk? Een midterm blik. Nijmegen, Nederland, 10 februari.
 13. Van Regenmortel, T. (2016). Empowerment en kwetsbaarheid. Plenaire presentatie op IRB Congres 2016 ‘Eigen regie in de participatiesamenleving’, Stichting Rehabilitatie, Utrecht, Nederland, 20 april..
 14. Sprinkhuizen, A. &Van Regenmortel, T (2015). Back to the future of social work: the empirical construction of craftsmanship in generalist social work practice in a transformational context’. European Conference for Social Work Research: Revisioning social work with individuals, collectives and communities, Llubljana, Slovenië, 22-24 april.
 15. Steens, R., Hermans, K. &Van Regenmortel, T. (2015). Unpacking the complexity in practice(-research): the contribution of participant observation and a multistakeholder-perspective. European Conference for Social Work Research: Re-visioning social work with individuals, collectives and communities, Llubljana, Slovenië, 22-24 april.
 16. Van Regenmortel, T. (2015). Visiebijeenkomst ‘Opstaan voor kwetsbaren’. GGD West-Brabant, Breda, 6 februari.
 17. Van Regenmortel, T (2015).Onderzoeksagenda leerstoel en academische werkplaats sociaal werk. Startconferentie, Tilburg University, Tilburg, 27 februari.
 18. Van Regenmortel, T.(2015). Inspiratielezing: Empowerment en sociaal werk. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 30 april.
 19. Van Regenmortel, T.(2015), Parallelsymposium Armoede en zelfregie. Rehabilitatiecongres: Herstel: de voortgang, Den Bosch, 21 mei.
 20. Van Regenmortel, T(2015). Minisymposium Professionalisering, Wetenschap en Sociaal werk, MOgroep, Utrecht, 22 juni.
 21. Van Regenmortel, T. (2015), Empowerment in de praktijk. Generieke werkingsprincipes voor de professional en randvoorwaarden voor de organisatie, Jaarcongres BPSW ‘Eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk’, Utrecht, 19 november.
 22. Van Regenmortel, T. (2015), Uitdagingen voor de sociale professional anno 2015, Symposium Minters Sociaal domein in beweging, Vlaardingen, 26 november.
 23. Steens, R., Hermans, K. &Van Regenmortel, T. (2014). Knowledge co-creation and university-agency partnerships: magic concepts to close the research-practice gap? Presentation at Parallel session ‘Research in social work as participative learning process’ 2, at 4th European Conference for Social Work Research. Bolzano, Italië, 15-17 april.
 24. Van Regenmortel, T.(2014). Empowerment en zingeving, Key note lecture op het Symposium Zingeving in het sociaal werk, NIM Maatschappelijk Werk en Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Wijnfort Lent, Nijmegen, Nederland, 13 november
 25. Van Regenmortel, T. (2014). Aanklampende zorg: reflecties vanuit empowerment, Key note lecture, Slotmoment Project Aanklampende zorg voor dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Leuven, België, 17 juni.
 26. Van Regenmortel, T. (2014). Expertbijeenkomst: Het Nieuwste werken – portret Mireille de Beer, Provinciehuis Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, Nederland, 21 maart.
 27. Van Regenmortel, T. (2014). Werkwinkel: Het lokaal cliëntoverleg: een empowerende methodiek voor samenwerking. Studiedag Bind-Kracht in OCMW’s. Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, België, 21 februari.
 28. Vandermeerschen, H.,Van Regenmortel, T. & Scheerder, J. (2014). Sports from an insider perspective. A qualitative study on the sports experiences of people in poverty. Changing landscapes in sport. Dynamics, hybridities and resistance (Book of abstracts of the 11th EASS Conference, 107-108). EASS Conference. Utrecht, Nederland, 7-10 mei.

Professor dr. Tine Van Regenmortel (1961) studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie en promoveerde aan de KU Leuven. Zij is verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen als hoogleraar Sociaal Werk en Sociaal Beleid en tevens hoofd van de Onderzoeksgroep ‘Armoede, maatschappelijke integratie en migratie’ bij het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving aan de KU Leuven. Ze heeft uitgebreide expertise op het vlak van empowerment en sociaal werk. Ze is vertrouwd met praktijk- en beleidsgericht onderzoek dat gericht is op de inclusie van kwetsbare groepen. Kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en methodiekontwikkeling vanuit het empowermentperspectief zijn hierbij kernthema’s.
(Tine.VanRegenmortel@kuleuven.be)

Logo Tranzo

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993 / email
c.h.schouten@tilburguniversity.edu of met mevrouw Prof. dr. H. Dekkers voorzitter van de Stichting Sociaal Werk via info@stichtingsociaalwerk.nl of de gedelegeerd secretaris, tel. 0653-191625.

Geef een reactie