Categoriearchief: Uncategorized

Wat is de sociale basis precies?

Tegenwoordig kun je niet meer om het begrip ‘sociale basis’ heen. Het duikt overal op: in de media en in allerlei beleidsstukken van maatschappelijke organisaties en overheden. Ook in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) komt de term naar voren. Het versterken van de sociale basis is namelijk één van de subdoelen én een actiepunt van gemeenten. Het draagt bij aan het hoofddoel van het GALA om een gezonde generatie te kunnen laten opgroeien. Maar wat is de sociale basis nou precies? 

Movisie legt het hier uit.

Gewenst: Een Staatssecretaris Sociaal Werk!

Vorig jaar traden Arie de Vries en Redouan El Khayari toe tot het BPSW-bestuur. Wat moet volgens hen aandacht krijgen binnen de beroepsvereniging de komende jaren? Een dubbelinterview over het belang van het sociaal werk, vooruitgeschoven posten, kennisontwikkeling en urgente sociale kwesties.

Klik hier voor het gehele interview.

De Stichting Sociaal Werk en de Marie Kamphuis Stichting besluiten tot samenwerking

Beide besturen hebben besloten tot het samengaan van beide stichtingen onder de naam Marie Kamphuis Stichting. In de komende maanden zullen de daarvoor benodigde juridische stappen gezet worden.

De doelstelling van de nieuwe stichting is het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van sociaal werk in Nederland, het professionaliseren van het vak van de sociaal werker, het vergroten van de (reflectie over) professionele kwaliteit van het sociaal werk, en het organiseren en/of uitvoeren van activiteiten ter bevordering van het sociaal werk.

De nieuwe Marie Kamphuis Stichting zal zich richten op het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de, bij de Universiteit voor Humanistiek gevestigde, eerste permanente leerstoel Social Work.

Thomas Kampen wordt de nieuwe hoogleraar Social Work

Met ingang van 1 oktober 2023 kent de Universiteit voor Humanistiek een permanente leerstoel Social Work die ingevuld wordt door Thomas Kampen.

Vanuit de leerstoel Social Work zal socioloog Thomas Kampen zich richten op het bevorderen van onderzoek naar de gevolgen van drie ontwikkelingen voor de praktijk en beroepsontwikkeling van sociaal werk: de groeiende sociale ongelijkheid, toenemende polarisatie, en opkomende rechtvaardigheidskwesties. Thomas Kampen licht toe: “Deze ontwikkelingen staan centraal omdat zij raken aan de kern van het sociaal werk: mensen helpen die het niet zelf redden en verschillen tussen mensen overbruggen. Ik ben blij met deze plek waar kennis kan samenkomen en dit belangrijke vakgebied zich verder kan ontwikkelen.”

Klik hier voor het persbericht

Publicatie Zicht op integraal werken

Met trots meldt Lentl de publicatie van de kennissynthese van het Verspreidings- en Implementatieproject (VIMP) Integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, met medewerking van Stichting Sociaal Werk, Sterker sociaal werk, Lentl, Reinier van Arkel, Parnassia Groep, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim Flevoland. Het uitvoerende projectteam bestond uit projectleden van deze samenwerkende organisaties. Daarnaast maakten een ervaringsdeskundige en professional uit de praktijk deel uit van de projectgroep. De auteurs van de publicatie zijn Carla Nouwen, Ard van Oosten, Joep Binkhorst, Jantien van Berkel, Jeanet van de Korput, Carmen Paalman en Arie de Vries.

Klik hier voor het hele artikel.

Vacature fulltime Hoogleraar Sociaal Werk (m/v/x)

De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht is op zoek naar een, in binnen- en buitenland, toonaangevende researcher op het gebied van sociaal werk, met voldoende politieke en persoonlijke kwaliteiten om zowel intern als extern een leidende rol te vervullen.

Naast het doen van onderzoek zal deze hoogleraar ook een geaccrediteerd academisch Master-programma Sociaal Werk ontwikkelen, in nauwe samenwerking met interne en externe partners.

Klik hier voor het inzien van de volledige vacaturetekst.

Vacature Hoogleraar Sociaal Werk (M/V/X)

De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht is op zoek naar een hoogleraar Sociaal Werk. Een researcher op het gebied van sociaal werk, toonaangevend in binnen- en buitenland, die daarnaast beschikt over voldoende politieke en persoonlijke kwaliteiten om zowel intern als extern een leidende rol te vervullen. Naast de research zal deze hoogleraar, in samenwerking met interne en externe partners, een Master programma Sociaal Werk ontwikkelen.

Klik hier voor een volledige omschrijving van de vacature.

Overzicht van de recente publicaties van Tine.

Ook in 2022 en tot nu toe is Tine betrokken bij een groot aantal wetenschappelijke publicaties. Hieronder een overzicht.

Artikelen 

van Genk, C., Roeg, D., van Vught, M., van Weeghel, J. & Van Regenmortel, T. (2023). What are important ingedients for intensive home support for people with severe mental illness according to experts? A concept mapping approach. BMC Psychiatry (in review). 

Nouwen, C., Driesen, I., Verhare L. & Van Regenmortel, T. (2023). Breaking down barriers of interprofessional collaboration between social work and financial- and employment organizations. Journal of Organizational Analysis. (in review). 

De Witte, J., Noten, S., Vinckers, F., Stoop, A., Hovenga, N., Landeweer, E. & Van Regenmortel, T. (2023). Building stones of resilience among nursng home residents in times of COVID-19. Canadian Journal on Aging (in review).

van Genk, C., Roeg, D., Van Vught, M., van Weeghel, J. & Van Regenmortel, T. (2023). Current insights of community mental healthcare for people with severe mantal illness: a scoping review. Frontiers in Psychiatry (accepted) vol.14 – 2023, doi.10.3389/fpsyt.2023.1156235. 

Numans, W., Boog, J., Van Regenmortel, T. & Schalk, R. (2023). Narratives of societal vulnerability. An insiders’s critical reflection on social policy practice. Social Work and Social Sciences Review. (accepted). 

Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R. & Van Regenmortel, T. (2023). The complexity of constructing empowerment measuring instruments: a delphi study. European Journal of Social Work. (accepted) doi.org/10.1080/13691457.2023.2168627. 

Nouwen, C., Havens, L., Van Reenen, K., Driesen, I., Verharen, L. & Van Regenmortel, T. (2022). Client’s perspectives on integrated care between social work and financial- and employment services: A case study in the Netherlands. Journal of Social Service Research

Henderson-Dekort, E., van Bakel, H., Smits, V., Van Regenmortel, T. (2022). “In accordance with age and maturity”: Children’s perspectives, conceptions and insights regarding their capacities and meaningful participation. Action Research, 1-32. 

De Witte, J & Van Regenmortel, T. (2022). De nood aan een krachtgerichte blik. Geron, Tijdschrift over Ouder Worden en Samenleving24 (3), 1-4. 

Huizenga, J., Scheffelaar, A., Fruijtier, A., Wilken, J.P., Bleijenberg, N. & Van Regenmortel, T. (2022). Everyday experiences of people living with mild cognitive impairment or dementia: a scoping review. International Journal of Environmental Research And Public Health19, Art.No. 10828. 

De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (2022). Building Stones of Resilience of Vulnerable Older Persons. Elderly Health Journal(1), 29-35. 

Bent, D., Schalk, R., Van Regenmortel, T., & Noordegraaf, M. (2022). Systematic review of common and specific factors in play therapy for young people with intellectual disability. International Journal of Developmental Disabilities, 1-14. 

Simons, A., Noordegraaf, M. & Van Regenmortel, T. (2022). ‘When it comes to relational trauma, you need people at the table’. Therapist experiences of online therapy for families with a prior disclosure of sibling sexual abuse during Covid-19 pandemic lockdowns. Journal of Family Therapy44 (4), 490-503. 

Van Regenmortel, T. (2022). Sterk sociaal werk: een beroep en wetenschap relevant voor praktijk en beleid. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, 10-14. 

Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R. & Van Regenmortel, T. (2022). The contribution of professional youth work to the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters: a Dutch longitudinal cohort study. Child and Adolescent Social Work Journal39 (3), 361-373. 

Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R. & Van Regenmortel, T. (2022). Methodical principles and prevention-focused outcomes in professional youth work: A longitudinal analysis. Journal of Social Work22 (4), 1056-1084. 

Boeken, hoofdstukken in boeken en rapporten 

De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). (2023). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age-friendly society. Leuven University Press. Paperback (ISBN 978-94-6270-364-3) 

De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (2023). An introduction to Silver Empowerment. In: De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age- friendly society. (9-19) Leuven University Press. 

Van Regenmortel, T. & Witte, J. (2023). An empowerment perspective on older persons. In: De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age-friendly society. (19-55) Leuven University Press. 

De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (2023). An empowermen perspective on loneliness among older persons. In: De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age-friendly society. (89-115) Leuven University Press. 

Steenssens, K., Van Regenmortel, T. & De Witte, J. (2023). Silver Empowerment: Towards empowering policy, practice and research. In: De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age-friendly society. (197-205) Leuven University Press. 

Van Regenmortel, T. & De Witte, J. (2023). Afterword. In: De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (eds.). Silver Empowerment. Fostering strengths and connections for an age-friendly society. (205-209) Leuven University Press. 

De Witte, J. & Van Regenmortel, T. (2022). Onderzoek naar het aantrekken en behouden van goed personeel in beschermd wonen/maatschappelijke ondersteuning in Nederland. Oplossingsrichtingen voor de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers bij Kwintes. HIVA KU Leuven. 

Van Regenmortel, T. (voorzitter) (2022). Sociaal in beweging. Empowerment van de sociaal professional als fundament. Advies van de verkenningscommissie Hogere Sociale Studies. Vereniging Hogescholen, Den Haag. 

Overzicht congressen en science outreach (2022-2023) (selectie) 

  • De Jong A. & van Eck M. (2023). The lived experiences of complex care of families with complex problems: A realist evaluation of Integrated Social Care (3. Collaboration). ICIC 22-24 May 2023 Antwerp, May 23. Workshop. 
  • Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R. & Van Regenmortel, T. (2023). The complexity of constructing empowerment measuring instruments. A Delphi study. ECSWR, Milan 2023, 13 april (oral presentation). 
  • Gedeeld als nieuwsitem (25 januari 2023) door Alzheimer Europe: https://www.alzheimer- europe.org/news/new-report-jointly-written-george-rook-living-young-onset-dementia-and- jacoba-huizenga-phd 
  • Huizenga, J., Scheffelaar, A., Bleijenberg, N., Wilken, J. P., Fruijtier, A. D., & Van Regenmortel, T. (2022, 18 July). Everyday experiences of people living with MCI or dementia: a scoping review. Alzheimer’s Dement., San Diego, 18: e069191 (posterpresentatie). 
  • Huizenga, J., Scheffelaar, A., Bleijenberg, N., Wilken, J. P., Fruijtier, A. D. & Van Regenmortel, T. (2022, 14 oktober). Alledaagse ervaringen van mensen die leven met een milde cognitieve beperking of dementie: een scoping review. In Gerontologie Congres. Den Bosch (posterpresentatie). 
  • Van Genk C. (2022). Current insights of community mental healthcare for people with severe mental illness: a scoping review. ENMESH conference Tel Aviv 27-29 june 2022 (online). 
  • Gryp, D., Heylen, L. & Van Regenmortel, T. (2023). How to mitigate loneliness from a neighborhood perspective? An explorative study. ECSWR, Milan 2023, 14 april, (oral presentation). 

Arie de Vries nieuwe voorzitter BPSW

Arie de Vries in Zorg+Welzijn: ‘Ziel en zakelijkheid bij elkaar brengen’

‘We zien meerdere sociale crises tegelijk’, zegt Arie de Vries, sinds eind 2022 de nieuwe voorzitter van beroepsvereniging BPSW. ‘De betekenis van het sociaal werk is dat we zo vroeg mogelijk onze taak pakken. Waardoor grotere problemen van inwoners en cliënten in de toekomst worden voorkomen. Er is een grote diversiteit aan beroepen binnen het sociaal werk. Wij, de BPSW, hebben de taak een herkenbaar beroep te maken. We moeten zichtbaar maken wat de impact van het sociaal werk is, de toegevoegde waarde in beeld brengen. Ik wil de ziel en de zakelijkheid van het sociaal werk bij elkaar brengen.’

Lees het volledige artikel in het blad Zorg+Welzijn: https://www.zorgwelzijn.nl/nieuwe-voorzitter-bpsw-arie-de-vries-wil-ziel-en-zakelijkheid-bij-elkaar-brengen/

Afscheidsrede Prof. dr. René Schalk

Op 21 oktober j.l. nam René Schalk, die als eerste hoogleraar onze bijzondere leerstoel bezette, afscheid. In de tweede termijn werd hij opgevolgd door prof. dr. Tine Van Regenmortel. René heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven aan onze leerstoel. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en professionaliteit om sociaal werk in Nederland op de academische kaart te zetten.

Klik hier voor zijn afscheidsrede.

De recente publicaties van Tine

Hieronder een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van Tine Van Regenmortel over de periode 2019-2022.

Journal articles (2019-2022)

Simons, A., Noordegraaf, M., Van Regenmortel, T. (2022). ‘When it comes to relational trauma, you need people at the table’. Therapist experiences of online therapy for families with a prior disclosure of sibling sexual abuse during Covid-19 pandemic lockdowns. Journal Of Family Therapy, 1-14. doi: 10.1111/1467- 6427.12397 Open Access

Van Regenmortel, T. (2022). Sterk sociaal werk: een beroep en wetenschap relevant voor praktijk en beleid. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, 10-14.

Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Samenspel tussen Jongerenwerk en Specialistische Jeudzorg: Groeikansen voor Persoonlijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Participatie. Jeugd in Ontwikkeling1, 1-19. doi: 10.54447/JiO.11303 Open Access

Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Methodical principles and prevention-focused outcomes in professional youth work: A longitudinal analysis. Journal Of Social Work, 1-29. doi: 10.1177/14680173211054713

Van Regenmortel, T. (2021). De wetenschap: Een leven lang onderzoek naar ervaringsdeskundigheid. Katern 2: Methodiek2, 15-20. (professional oriented)

Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Professional youth work as a preventive service: towards an integrated conceptual framework. International Journal of Adolescence and Youth26 (1), 340-355. doi: 10.1080/02673843.2021.1942088 Open Access

De Witte, J., Van Regenmortel, T. (2021). The Relationship Between Loneliness and Migration Among Belgian Older Adults. Ageing International. doi: 10.1007/s12126-021-09460-8

Ganzevles, M., Andriessen, D., Van Regenmortel, T., van Weeghel, J. (2021). When methods meet motives: methodological pluralism in social work research. Quality & Quantity, 1-17. doi: 10.1007/s11135-021- 01161-3 Open Access

Sonneveld, J., Metz, J., Manders, W., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). The contribution of professional youth work to the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters: a Dutch longitudinal cohort study. Child and Adolescent Social Work Journal, 1-13. doi: 10.1007/s10560-021-00765-w Open Access

Zwijnenburg, J., Van Regenmortel, T., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Support-nets: A participative action-research into the value of a mutual support group to overcome social isolation. Social Work and Social Sciences Review, (22), Art.No. 1538, 46-62.

Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2021). Measuring instruments for empowerment in social work: A scoping review. British Journal Of Social Work, Art.No. bcab054, 1-27. doi: 10.1093/bjsw/bcab054 Open Access

Voets, J., Pleysier, S., Roevens, E., Put, J., Op de Beeck, L., Van Regenmortel, T., Hermans, K. (2021). Integrale jeugdhulp. Uw evaluatie-update anno 2020. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, (1), 46- 49. [POP] (professional oriented)

Numans, W., Regenmortel, T.V., Schalk, R., Boog, J. (2021). Vulnerable persons in society: an insider’s perspective. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES ON HEALTH AND WELL-BEING16 (1), Art.No. ARTN 1863598. doi: 10.1080/17482631.2020.1863598 Open Access

Huber, M., Brown, L., Metze, R., Stam, M., Van Regenmortel, T., Abma, T. (2020). Exploring empowerment of participants and peer workers in a self-managed homeless shelter. Journal Of Social Work. doi: 10.1177/1468017320974602 Open Access

Castro, E.M., Van Regenmortel, T., Vanhaecht, K., Sermeus, W., Kiekens, C., Claes, K., Bruyneel, L. (2020). Effect of an intervention on the congruence of nurses’ and patients’ perceptions of patient-centred care: a pre-test post-test study. Journal Of Evaluation In Clinical Practice26 (6), Art.No. jep.13348, 1648-1656. doi: 10.1111/jep.13348 Open Access

Sonneveld, J., Rijnders, J., Metz, J., Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2020). The contribution of professional youth work to the development of socially vulnerable youngsters: multiple case study. Children And Youth Services Review, (118), Art.No. 105476, 1-11. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105476 Open Access

Huber, M., Brown, L., Metze, R., Stam, M., Van Regenmortel, T., Abma, T. (2020). Understanding how engagement in a self-management shelter contributes to empowerment. Journal Of Community & Applied Social Psychology30 (5),

Ganzevles, M., Andriessen, D., Van Beest, W., Van Regenmortel, T., van Weeghel, J. (2020). The nature of social work research by Dutch Universities of Applied Sciences: An overview. Journal of Social Intervention : Theory and Practice29 (1), 41-61. doi: 10.18352/jsi.616 Open Access

Huber, M., Metze, R., Stam, M., Van Regenmortel, T., Abma, T. (2020). Self-managed programmes in homeless care as (reinvented) institutions. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being15 (1), 1-11. doi: 10.1080/17482631.2020.1719002 Open Access

Roevens, E., Pleysier, S., Put, J., Op de Beeck, L., Van Regenmortel, T., Hermans, K., Voets, J. (2020). Vijf jaar integrale jeugdhulp, kon het decreet het tij keren? Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, (4), 27-29.

Numans, W., Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2019). Partnership research: a pathway to realize multistakeholder participation. International Journal Of Qualitative Methods, (18), 1-12. Open Access

van der Zwet, R.J M., Beneken genaamd Kolmer, D.M., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). Implementing Evidence-Based Practice in a Dutch social work organisation: A shared responsibility. British Journal Of Social Work, Art.No. bzc125, 1-21. doi: 10.1093/bjsw/bcz125 Open Access

Rutenfrans-Stupar, M., Hanique, N., Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2019). The importance of self- mastery in enhancing quality of life and social participation of individuals experiencing homelessness: Results of a mixed-method study. Social Indicators Research, 1-25. doi: 10.1007/s11205-019-02211-y Open Access

Van der Zwet, R., Beneken genaamd Kolder, D., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). Views and attitudes towards Evidence-Based Practice in a Dutch social work organization. Journal of Evidence- Based Social Work16 (3), 245-260. doi: 10.1080/23761407.2019.1584071 Open Access

Rothman, L., De Vijlder, F., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). A systematic review on organizational empowerment. International Journal of Organizational Analysis27 (5), 1336-1361. doi: 10.1108/IJOA- 02-2019-1657 Open Access

Boomkens, C., Metz, J.W., Van Regenmortel, T., Schalk, R.M J D. with Boomkens, C. (corresp. author) (2019). The development of agency in professional youth work with girls and young women in the Netherlands. Journal of Social Work19 (6), 719-735. doi: 10.1177/1468017318784079 Open Access

Rutenfrans-Stupar, M., Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2019). How to enhance social participation and well-being in homeless clients. A Structural Equation Modelling Approach. SOCIAL INDICATORS RESEARCH145 (1), 329-348. doi: 10.1007/s11205-019-02099-8 Open Access

Boomkens, C., Metz, J., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). The girls work method: what is the role of empowerment in building girls’ agency? European Journal Of Social Work, 1-14. doi: 10.1080/13691457.2019.1630371 Open Access

Boomkens, C., Metz, J., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). The role of social environment in acquiring agency in Girls Work. Children And Youth Services Review, (104), Art.No. 104399. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104399 Open Access

Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). De totstandkoming van meetinstrumenten van empowerment onder de loep. Instrumentontwikkeling volgesn de kwaliteitsstandaarden, een kritische beschouwing. Journal of Social Intervention : Theory and Practice28 (4), 24-47. Open Access

Rutenfrans-Stupar, M., Schalk, R., Van Regenmortel, T. (2019). Het belang van organisatorische inbedding van een innovatieve interventie. Een praktijkvoorbeeld. M en O: Tijdschrift voor Management En Organisatie, (2), 4-22. Open Access

Demaerschalk, E., Hermans, K., Steenssens, K., Van Regenmortel, T. (2019). Homelessness. Merely an urban phenomenon? Exploring hidden homelessness in rural Belgium. European Journal of Homelessness13 (1), 99-118. Open Access

Huber, M., Metze, R., Veldboer, L., Stam, M., Van Regenmortel, T., Abma, T. (2019). The role of participatory space in the development of citizenship. Journal of Social Intervention : Theory and Practice28 (1), 39-55. doi: 10.18352/jsi.583 Open Access

Rutenfrans-Stupar, M., Schalk, M.J D., Van Regenmortel, T. (2019). Grow through participation. A longitudinal study on a participation -based intervention for homeless people. Journal Of Social Service Research, 1-16. doi:

Rutenfrans-Stupar, M.R., Van Der Plas, B., Den Haan, R., Van Regenmortel, T., Schalk, R. (2019). How is participation related to well-being of homeless people? An explorative qualitative study in a Dutch homeless shelter facility. Journal of Social Distress and the Homeless28, 44-55. doi: 10.1080/10530789.2018.1563267 Open Access

Wat werkt in sociaal werk? Grootschalig onderzoek naar sociale veerkracht in het sociaal domein

Sociale veerkracht wordt gezien als het wondermiddel voor uitdagingen, variërend van toenemende ongelijkheid en polarisatie tot de energietransitie. Maar hoe proberen sociaal werkers en andere professionals in de praktijk sociale veerkracht te creëren? Hoe kunnen projecten gericht op sociale veerkracht zo ingericht worden dat ze bijdragen aan effectieve, democratische en eerlijke samenwerkingen tussen burgers en overheid? Dr. Anick Vollebergh, universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, is als een van de 13 onderzoekers betrokken bij een consortium dat gevormd is om sociale interventies in acht Nederlandse steden op een innovatieve en interdisciplinaire manier te onderzoeken.

Het project, Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies of kortweg Crafting Resilience, is een beurs van 5 miljoen euro toegekend vanuit het programma Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia(verwijst naar een andere website)
De studie gaat in september van start en duurt vijf jaar. Voor deze studie werken academici uit WO en HBO, beleidsmakers en professionals uit het sociale domein samen. Ze onderzoeken samen hoe sociaal werkers proberen de sociale veerkracht van wijken en jongeren te versterken en hoe ze daarbij nieuwe relaties tussen de staat en gemarginaliseerde burgers smeden.

De rol van conflicten, dilemma’s en machtsverhoudingen

Een belangrijke focus is daarbij tegen welke conflicten, dilemma’s en machtsverhoudingen sociaal werkers en burgers aan lopen.
Dr. Vollebergh(verwijst naar een andere website) zegt: “In mijn eerdere onderzoeken in achtergestelde multi-etnische buurten en multi-etnische buurten in Antwerpen en Parijs werkte ik ook met sociaal werkers. In Frankrijk en België heeft buurtwerk vaak een activistische dimensie. Ik was steeds getroffen door de kritische reflecties van buurtwerkers over de wijze waarop de overheid omgaat met burgers, en hun pogingen om die relaties anders vorm te geven.”

Speciale aandachtspunten

In het onderzoek zal bijzondere aandacht besteed worden aan de toenemende diversiteit van de samenleving, en aan de vragen met betrekking tot gelijke toegang tot diensten, participatie, en zorg en veiligheid die dit met zich meebrengt. 
Naast het documenteren van ‘wat werkt’, wil dit onderzoek fundamenteler bekijken welke nieuwe sociale en bestuurlijke relaties tussen burgers, professionals en de overheid vormkrijgen, hoe sociaal werkers zichzelf begrijpen en positioneren in deze sociale werelden en hoe ze deze proberen te beïnvloeden en vorm te geven.

Vergelijking op Nederlands en Europees niveau

“Het mooie aan dit project is dat we de kennis en de vragen van sociaal werkers en burgers centraal zetten, maar op een vergelijkende manier,“ zegt dr. Vollebergh. “Zo plaatsen we het Nederlands sociaal werk, en de vragen die hier spelen rond de politieke positionering van sociaal werkers en hun rol in relatie tot veiligheidsvraagstukken, in een bredere Europese context. Daarnaast vergelijken we projecten gericht op sociale veerkracht in acht Nederlandse steden. Op deze manier krijgen we enerzijds goed inzicht in wat werkt, maar kunnen we ook de reflecties en praktijken van professionals en burgers verder voeden en ondersteunen.”

Inzichten voor de praktijk

Er worden innovatieve inzichten verwacht van een combinatie van etnografisch onderzoek naar sociale werkpraktijken, actieonderzoek met professionals en sociale ondernemers, en vergelijkend onderzoek naar sociaal werk praktijken in geselecteerde Europese landen.
In de ontwikkeling van het project is vooral gekeken naar de behoefte uit het werkveld. Het is de bedoeling dat de opgedane kennis wordt omgezet naar materiaal voor de praktijk, lesboeken voor hbo-opleidingen, en mediaproducties zoals documentaires en podcasts voor een breder publiek.

Samenwerking tussen HBO, WO en praktijkprofessionals

Eén van de unieke aspecten aan dit project is de gelijkwaardige verdeling tussen HBO en WO, en de nieuwe vormen van kennisuitwisseling die dit mogelijk maakt.
Twee wetenschappers van Universiteit Leiden – universitair hoofddocent Culturele Antropologie dr. Anouk de Koning(verwijst naar een andere website) en hoogleraar Rechtssociologie prof. dr. Maartje van der Woude(verwijst naar een andere website) – en Lector Jeugd en Samenleving Femke Kaulingfreks(verwijst naar een andere website) van Hogeschool Inholland zijn de hoofdonderzoekers van Crafting Resilience, waarbij 16 co-financieringspartners en 11 samenwerkingspartners ook zijn aangesloten.

Save that date: 20 juni 2022 verdedigt Jolanda Sonneveld haar proefschrift: Growth opportunities in professional youth work!

Growth opportunities in professional youth work. 

Contribution of a multi-methodic approach on the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters  

In Nederland zijn er ongeveer 1500 jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op plekken waar jongeren zijn zoals op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen jongeren bij het volwassen worden en deel uit te maken van de samenleving. Via een multi-methodische benadering, een combinatie van methodieken, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. Voorbeelden van methodieken zijn ambulant jongerenwerk, groepswerk (zoals inloop-, muziek- en sportactiviteiten), informatie & advies en individuele begeleiding. Of en hoe een multi-methodische benadering bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren was nog niet eerder onderzocht. Voor dit promotieonderzoek zijn 1.597 jongeren die deelnemen aan jongerenwerk voor een langere periode gevolgd. Daarnaast zijn gegevens verzameld in de literatuur, onder jongerenwerkers en onder professionals en jongeren in de jeugdzorg.

Het onderzoek toont aan dat jongerenwerk groeikansen biedt voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in sociaal kwetsbare situaties. Dit kan voorkómen dat jongeren persoonlijke en sociale problemen ontwikkelen of deze verergeren. Dit veronderstelt wel dat jongerenwerkers een veilige en ondersteunende (leer)omgeving voor jongeren faciliteren, een multi-methodische werkwijze kunnen toepassen én beschikken over voldoende tijd (ten minste 7 maanden) om daadwerkelijk bij te dragen aan positieve ontwikkeling. Concreet heeft het onderzoek een onderbouwd methodisch raamwerk opgeleverd dat jongerenwerkers helpt om hun werk inzichtelijk te maken voor gemeenten en samenwerkingspartners. Ook is dit raamwerk helpend om een nieuwe generatie jongerenwerkers op te leiden en de kwaliteit van het jongerenwerk verder te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 11 jongerenwerkaanbieders: Combiwel, R-newt, Dock, Dynamo, JoU, Participe, Gro-Up, perMens, Xtra, Youth for Christ en De Schoor. Voor het promotieonderzoek ben ik begeleid door prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. Rene Schalk vanuit Tranzo, Tilburg University en dr. Judith Metz. 

Verdediging bijwonen?

Op 20 juni vertel ik over het onderzoek en de bevindingen. Daarna stelt een commissie vragen over het onderzoek. Je bent van harte welkom om de verdediging bij te wonen. De verdediging begint om 13:30 uur in de Aula van Tilburg University, Cobbenhagen gebouw, Warandelaan 2 te Tilburg. Aansluitend ben je van harte welkom op de receptie in het Grand Café Esplanade op de campus van Tilburg University.

I.v.m. de catering graag vooraf even laten weten of je komt via j.j.j.sonneveld@hva.nl

Je kunt de verdediging ook volgen via de volgende livestream: tiu.nu/live. Aanmelden is niet nodig.

Vriendelijke groet,

Jolanda Sonneveld

Jaarcongres Sociaal Werk 2022

Na twee jaar kon het eindelijk weer: écht live bij elkaar komen tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en platform Sociaal Werk werkt!. Zo’n 250 leden verzamelden zich vandaag in de Amersfoortse Prodentfabriek, met als thema van de dag ‘Sociaal is de toekomst’.

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11571-terugblik-jaarcongres-sociaal-werk-2022-zelfbewust-naar-de-toekomst