Sponsoring

Samen sterk voor Sociaal Werk!

De transitie in de zorg levert veel turbulentie op. De politiek is kritisch naar de maatschappelijke dienstverlening en ook gemeentes hebben behoefte aan duidelijkheid op welke manier de beste en betaalbare zorg geleverd kan worden. Omdat er in Nederland op het gebied van sociaal werk (in tegenstelling tot andere Europese landen) onvoldoende wetenschappelijke traditie is ten aanzien van het doen van onderzoek, kan het sociaal werk geen vuist maken naar de beleidsmakers. Met de leerstoel sociaal werk en de academische werkplaats beogen we dat te veranderen.

De borging van de continuïteit van ons werk hangt af van de financiële ondersteuning die wij krijgen van onze belanghebbenden. Per 1 januari 2016 ondersteunen wij de Bijzondere leerstoel Sociaal Werk én de Academische Werkplaats Sociaal Werk met behulp van de financiële ondersteuning van:

Hoofdsponsoren:
1. Sterker sociaal werk uit Nijmegen (vanaf 1 januari 2023: Lentl te Oss)
2. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
3. Sociaal Werk Nederland
4. Hogeschool van Amsterdam.

Raad van Sponsoren:
1. Movisie uit Utrecht
2. Christelijke Hogeschool Ede

Sympathisanten:
1. SMO Breda

We willen op een wetenschappelijke manier aantonen dat sociaal werk ertoe doet en op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd kan worden. De leerstoel richt zich dan ook op het meten van de maatschappelijke baten van sociaal werk en de academische werkplaats op het professionaliseren van de sociale werkers en op de empowerment van de burgers.

Om het gewenste budget te kunnen dekken zijn wij nog steeds op zoek naar sponsoren. Daartoe komt de Stichting met geïnteresseerden een Verklaring van Sponsoring overeen. Wij realiseren ons echter ook dat in deze tijden veel instanties, hoewel zij een duidelijke sympathie tonen voor ons werk, geen mogelijkheden hebben voor een grotere financiële sponsoring. Om die reden bieden wij u de mogelijkheid om uw sympathie vorm te geven via een kleinere financiële bijdrage. Wij vragen u dan om vanaf 1 juli 2019 drie jaar lang ieder jaar een bijdrage te leveren van € 5.000. Met dit bedrag steunt u ons werk en wordt u uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse themabijeenkomsten en ons jaarlijkse congres.

Voelt u zich ook verantwoordelijk uw bijdrage hieraan te verlenen, neemt u dan contact op met Drs. Frank G.M. Post, Gedelegeerd Secretaris van de Stichting Sociaal Werk via info@stichtingsociaalwerk.nl of 0653-191625.

De Stichting Sociaal Werk kent 3 sponsorvormen met daarbij behorende privileges:

Voor de inrichting en uitvoering van het onderzoeksprogramma zijn we op zoek naar sponsoren.

Hoofdsponsoren zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Zij dragen jaarlijks minimaal € 25.000 bij. Zij bepalen welke onderzoeksvragen aan de leerstoel en de academische werkplaats worden voorgelegd en bewaken de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten van de hoogleraren.

Sponsoren in de Raad van Sponsoren adviseren het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd over de activiteiten van de stichting en de inhoud en uitvoering van het onderzoeksprogramma. Zij dragen jaarlijks minimaal € 10.000 bij. Zij blijven op de hoogte van de voortgang van onderzoeksprojecten en nemen deel aan themagerichte onderzoeksgroepen.
Leden van de Raad kunnen ook die organisaties zijn die onderzoek laten uitvoeren bij de Leerstoel/Academische werkplaats door middel van een Science Practitioner of een promovendus. Daarmee borgen zij de continuïteit van de leerstoel/academische werkplaats en daarmee de continuïteit van de begeleiding van onze hoogleraren.

Ten derde is er ook nog een kring van Sympathisanten die meer op afstand het werk van de stichting ondersteunen. Zij dragen jaarlijks minder dan € 10.000 bij. Zij worden zijdelings betrokken bij de uitvoering van onderzoek, nemen deel aan het jaarcongres en ontvangen de nieuwsbrief met daarin informatie over de activiteiten van de stichting.

Inmiddels zijn we in overleg met diverse instanties die ons werk financieel willen ondersteunen. Sluit u zich ook bij ons aan?

Klik hier voor meer specifieke informatie:
Prospectus-SSW
Sympathie voor SSW

Geef een reactie