ANBI

De Stichting Sociaal Werk is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam
Stichting tot bevordering van wetenschappelijk onderzoek sociaal werk. Klik hier voor de ANBI-informatie. Handelsregister: 59472790 .

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sociaal werk in Nederland en het professionaliseren van het vak van de sociale werker.

Fiscaal nummer
8535.09.062

Contactgegevens
Stichting Sociaal Werk
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2022
de heer Professor dr. Jean Tillie, namens de Hogeschool van Amsterdam (Voorzitter)
de heer Arie H. de Vries MBA, Bestuurder Lentl te Oss (secretaris/penningmeester)
de heer dr. Fernand van Westerhoven, namens de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lid)
de heer Lex Staal, namens Sociaal Werk Nederland  (Lid)
mevrouw Professor dr. Saskia Keuzenkamp, namens Movisie  (Lid)

Beleidsplan
Beleidsplan SSW 2014-2019 v3
Beleidsplan SSW 2019-2024

Jaarplannen
Jaarplan SSW 2014
Jaarplan SSW 2015
Jaarplan SSW 2016
Jaarplan SSW 2017
Jaarplan SSW 2018
Jaarplan SSW 2019
Jaarplan SSW 2020
Jaarplan SSW 2021
Jaarplan SSW 2022
Jaarplan SSW 2023
Jaarplan SSW 2024

Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement Stichting SSW v3

Jaarverslagen
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording
Financiële data 2014
Financiële data 2015
Financiële data 2016
Financiële data 2017
Financiële data 2018
Financiële data 2019
Financiële data 2020
Financiële data 2021
Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2022
Financieel verslag 2023

Geef een reactie