Publicatie Zicht op integraal werken

Met trots meldt Lentl de publicatie van de kennissynthese van het Verspreidings- en Implementatieproject (VIMP) Integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, met medewerking van Stichting Sociaal Werk, Sterker sociaal werk, Lentl, Reinier van Arkel, Parnassia Groep, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim Flevoland. Het uitvoerende projectteam bestond uit projectleden van deze samenwerkende organisaties. Daarnaast maakten een ervaringsdeskundige en professional uit de praktijk deel uit van de projectgroep. De auteurs van de publicatie zijn Carla Nouwen, Ard van Oosten, Joep Binkhorst, Jantien van Berkel, Jeanet van de Korput, Carmen Paalman en Arie de Vries.

Klik hier voor het hele artikel.