De Stichting Sociaal Werk en de Marie Kamphuis Stichting besluiten tot samenwerking

Beide besturen hebben besloten tot het samengaan van beide stichtingen onder de naam Marie Kamphuis Stichting. In de komende maanden zullen de daarvoor benodigde juridische stappen gezet worden.

De doelstelling van de nieuwe stichting is het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van sociaal werk in Nederland, het professionaliseren van het vak van de sociaal werker, het vergroten van de (reflectie over) professionele kwaliteit van het sociaal werk, en het organiseren en/of uitvoeren van activiteiten ter bevordering van het sociaal werk.

De nieuwe Marie Kamphuis Stichting zal zich richten op het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de, bij de Universiteit voor Humanistiek gevestigde, eerste permanente leerstoel Social Work.