Tine gaat onderzoek over ouderen promoten.

Op 5 december jl. is in Leuven de be.Source leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’ gestart bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Tine Van Regenmortel nam daartoe de oorkonde in ontvangst. Deze leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in de samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben.

De behoefte is meer evidence-based data te verzamelen over de psychosociale-aspecten van ouderen (bv over eenzaamheid). Het streven is een positiever imago van ouderen en meer sociale solidariteit in de samenleving te bewerkstelligen door partnerschap tussen wetenschap, praktijk, beleid en doelgroep.