Plannen voor het jaar 2017

Plannen voor het jaar 2017

Waar gaat onze stichting zich in het jaar 2017 op richten?

In het kader van de eisen die de wetgever aan een ANBI-stichting stelt, stellen wij ieder jaar een plan op met daarin de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. Lees hieronder wat onze plannen zijn.

Jaarplan SSW 2017