Plannen voor het jaar 2017

Waar gaat onze stichting zich in het jaar 2017 op richten?

In het kader van de eisen die de wetgever aan een ANBI-stichting stelt, stellen wij ieder jaar een plan op met daarin de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. Lees hieronder wat onze plannen zijn.

Jaarplan SSW 2017