Nieuwe impuls voor integraal werken in de ondersteuning aan mensen met meervoudige problematiek

Hoe ga je effectief om met meervoudige problematiek van mensen die onder meer te maken hebben met problemen bij werk en inkomen? Zeven projecten binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het ZonMw kennisprogramma Vakkundig aan het Werk1 onderzochten interventies, perspectieven en thema’s. Deze projecten hebben flink wat inzichten opgeleverd. Voor de verspreiding en toepassing hiervan gaat in maart 2022 een nieuw project van start: het ZonMw Verspreidings- en implementatie project (VIMP).

Integrale werkwijzen tussen zorg & welzijn en werk & inkomen

Het VIMP-project gaat antwoorden zoeken op drie kernvragen:
1. Welke kennis, inzichten en tools zijn bruikbaar binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?
2. Wat kunnen we leren van deze projecten?
3. Welke elementen werken en welke elementen werken juist níet?

Meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk

Uiteindelijk zal het VIMP-project een zogenaamde ‘kennissynthese’ opleveren. Hierin komen de resultaten van de zeven projecten in onderlinge samenhang bij elkaar. Het zal hierbij duidelijk worden wat de meerwaarde is voor de lokale uitvoeringspraktijk. De verworven kennis wordt gebundeld, gepubliceerd en vindbaar gemaakt. Ook zullen overdraagbare werkzame elementen worden opgeleverd die de integrale aanpak in de praktijk bevorderen. Tot slot zal het project leiden tot een advies over het doorontwikkelen van de producten die de zeven projecten hebben opgeleverd.

De kennissynthese zal worden verspreid middels een webinar en worden geborgd op een ‘vindbare’ plaats voor professionals van onder andere gemeenten, GGZ en UWV.

Projectleden

Stichting Sociaal Werk is met Arie de Vries de bestuurlijk verantwoordelijke voor het project. De projectleider en hoofdonderzoeker is Carla Nouwen (Sterker sociaal werk). Mede- hoofdonderzoeker is Ard van Oosten. Overige projectleden zijn Jantien van Berkel, Joep Binkhorst, Jeanet van de Korput en Carmen Paalman. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.