Els Borst-lezing door Margot Trappenburg

Op 27 november jl. heeft onze collega-hoogleraar Margot Trappenburg van de Universiteit voor Humaniteit, de tweede Els Borst-lezing verzorgd. De titel was: ‘Bescheiden Professies; Over evidence based werken buiten de cure’. De Els Borstlezingen worden georganiseerd door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

U kunt haar lezing downloaden op: http://www.ceg.nl/uploads/publicaties/Tweede_Els_Borst_Lezing.pdf.

Jan Steyaert en Giel Hutschemaekers reageerden als coreferenten op haar prikkelende betoog. Hun referaten ‘Sociaal werk en zorg vrijgesteld van evidence based practice?’ en ‘De kracht van het verschil’ kunt u hier downloaden: http://www.ceg.nl/uploads/algemeen/Coreferaten_tweede_EBL.pdf