Belangrijk artikel van Tine en René over het evalueren van empowerment!

In het blad Gedrag & Organisatie (30,3,240-229 pp) verscheen een belangrijk artikel waaraan Tine en René meewerkten met als titel: “Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties.”

G&Oartikel_pdf