Nieuws overzicht

Op 5 december jl. is in Leuven de be.Source leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’ gestart bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Tine Van Regenmortel nam daartoe de oorkonde in ontvangst. Deze leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in de samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben. […]

Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen, migranten en vrijwilligers. Met diverse samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken levendig en leefbaar zijn. Zie ook hun website op www.welkom.nu . Wel.kom heeft besloten onze leerstoel/academische werkplaats financieel te ondersteunen vanaf 1 juli 2017 […]

Zorgsalon 2017 succesvol! - december 1, 2017

Op 30 november jl. werd de Tranzo Zorgsalon 2017 gehouden. Dit keer georganiseerd door de academische werkplaatsen Jeugd en Sociaal Werk. Zie hieronder een impressie over de diverse presentaties. Impressie Zorgsalon 2017

We zijn zeer blij te kunnen melden dat per 1 juli 2017 Movisie is toegetreden als lid van onze Raad van Sponsoren! Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesburo voor het sociale domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. De samenwerking met onze leerstoel/academische werkplaats wordt […]

Sociaal Werker van het jaar - oktober 30, 2017

Op 14 maart 2018 wordt bekend wie de nieuwe Sociaal Werker 2018 wordt! Daarvoor kunnen kandidaten aangemeld worden. Maar wat zijn nu dé eigenschappen die een goede sociaal werker behoort te hebben? In het blad Zorg & Welzijn van november 2017 geven 5 deskundigen, waaronder Tine Van Regenmortel, daarover hun mening. Sociaal Werker van het […]

Een ‘sterke’, brede regionale welzijnsorganisatie Met de fusie is een sterke, brede regionale welzijnsorganisatie ontstaan. Sterker sociaal werk biedt mensen van nul tot honderd-plus het vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Zij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zodat mensen zichzelf – thuis, op school, op het werk of in contacten met anderen – weer […]

Via de onderstaande link vindt u onze Nieuwsbrief van oktober 2017. We berichten u daarin over de volgende onderwerpen: – Tweede termijn voor de Bijzondere Leerstoel/Academische Werkplaats Sociaal Werk? – Een nieuwe ‘In de Kijker’ op komst – Publicaties (uit het 3e kwartaal) – Financiele data 2016. Nieuwsbrief okt 2017

In het blad Gedrag & Organisatie (30,3,240-229 pp) verscheen een belangrijk artikel waaraan Tine en René meewerkten met als titel: “Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties.” G&Oartikel_pdf

Eind augustus verscheen op Sociaal.Net een artikel over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland voor wat betreft het Sociaal Werk. Het artikel doet verslag over het gesprek dat het vakblad Sociaal Werk hierover met Didier Reynaert en Tine Van Regenmortel hierover had.   We moeten een tegendiscours ontwikkelen!

Op 30 juni 2017 riep Sociaal Werk Nederland de gemeente Goirle in Brabant uit tot Gouden Sociale Gemeente. Zie het bijgaande artikel. Tijdens deze uitreiking onderstreepte Hoogleraar Sociaal Werk René Schalk hoe belangrijk het verbinden met kwetsbare burgers is. Ook gaf hij prijs dat deTU bezig is met de voorbereiding van een Master Gezondheid en […]

Onlangs bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een rapport uit over EBP: “Zonder context geen bewijs -de illusie van evidence-based practice-. Hieronder de kritische reactie van onze science practitioner Renske van der Zwet in Sociale Vraagstukken. RVS maakt stropop van evidence-based practice – Sociale Vraagstukken

Onze Nieuwsbrief juli 2017 is vanaf vandaag in te zien via de onderstaande link: Nieuwsbrief apr 2017

Nieuwsbrief april 2017 - april 18, 2017

Lees hier onze Nieuwsbrief van april 2017. U vindt er onder andere informatie over de Zorgsalon 2016, de Sponsormeeting 2017, ons jaarverslag 2016 en jaarplan 2017. Nieuwsbrief apr 2017

Op woensdag 3 mei aanstaande organiseert Movisie in samenwerking met de NDSD en Sociaal Werk Nederland een discussiemiddag met als thema: “De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur”. Tine Van regenmortel zal samen met 8 anderen deelnemen aan de discussie. Klik hieronder voor de uitnodiging. Uitnodiging De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur (002)   […]

Waar gaat onze stichting zich in het jaar 2017 op richten? In het kader van de eisen die de wetgever aan een ANBI-stichting stelt, stellen wij ieder jaar een plan op met daarin de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. Lees hieronder wat onze plannen zijn. Jaarplan SSW 2017

In navolging van de ANBI-regels publiceert de stichting jaarlijks haar verslag over het voorgaande jaar. De kernactiviteiten voor het jaar 2016 waren: –    de uitvoering van Science (p)Reviews –    de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016 –    de activiteiten van de stichting (onderzoeken, presentaties etc) –    het verwerven van de benodigde financiële fondsen.   […]

Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de hoofdsponsoren en leden van de Raad van Sponsoren bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk. Na een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven alle sponsoren hun visie op de voortgang binnen het onderzoek. Allen waren onder de indruk van het werk dat tot nu […]

Save those dates!! - februari 6, 2017

Noteert u alvast de volgende data: Vrijdag 24 februari 2017: Presentatie van het onderzoek naar passende zorg in sociale wijkteams. Donderdag 28 september 2017: Zorgsalon Sociaal Werk 2017. Meer details binnenkort op deze website.

Er was nog even wat tijd nodig voor de samenstelling er van, maar hieronder een linkje naar het verslag van Wilma Numans en Tine van Regenmortel over de zeer succesvolle Zorgsalon 2016: Werkt ervaringskennis voor sociaal werk? Symposiumverslag Zorgsalon sept 2016_Tranzo

Klik hieronder om de Nieuwsbrief Januari 2017 van onze Stichting in te zien. Nieuwsbrief jan 2017