Nieuws overzicht

Op vrijdag 15 juni aanstaande zullen de leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zich presenteren. De stand van zaken na 4 jaar: welke onderzoeksprojecten lopen er momenteel, wat betekenen deze voor de praktijk, welke richting gaan we verder uit? Graag geven we u een kijk op onze stand van zaken en nodigen […]

Tranzo Jaarverslag 2017 - april 26, 2018

Het Tranzo Jaarverslag 2017 is uit! Lees hierin alles over de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in samenwerking met de praktijk van zorg en welzijn van het afgelopen jaar. Op pagina 38 informatie over onze academische werkplaats Sociaal Werk. http://files.m15.mailplus.nl/user315100287/2361/UVT_TR027_JAARVERSLAG2017-LR-2.pdf  

Onlangs is Sjef van der Klein verkozen tot sociaal werker van het jaar 2018. Lees hieronder het bericht hierover. Sjef van der Klein is Sociaal Werker van het Jaar 2018

Hieronder treft u de link aan naar onze nieuwste Nieuwsbrief met veel informatie over de onderzoekstrajecten. Nieuwsbrief apr 2018

Goed nieuws! Het onderzoeksvoorstel dat Carla Nouwen, onderzoeker bij onze leerstoel, deed bij ZonMw is goedgekeurd door de commissie Vakkundig aan het Werk. De gevraagde subsidie van 24 maanden wordt toegekend. De titel van haar onderzoek is: Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling lnkomen […]

Lees onze Nieuwsbrief van deze maand. U vindt er informatie over nieuwe sponsoren, de Zorgsalon van eind november 2017, het samengaan van NIM en SWON en informatie over de Sociaal Werk Conferentie 2018. Nieuwsbrief januari 2018

Op 5 december jl. is in Leuven de be.Source leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’ gestart bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Tine Van Regenmortel nam daartoe de oorkonde in ontvangst. Deze leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in de samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben. […]

Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen, migranten en vrijwilligers. Met diverse samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken levendig en leefbaar zijn. Zie ook hun website op www.welkom.nu . Wel.kom heeft besloten onze leerstoel/academische werkplaats financieel te ondersteunen vanaf 1 juli 2017 […]

Zorgsalon 2017 succesvol! - december 1, 2017

Op 30 november jl. werd de Tranzo Zorgsalon 2017 gehouden. Dit keer georganiseerd door de academische werkplaatsen Jeugd en Sociaal Werk. Zie hieronder een impressie over de diverse presentaties. Impressie Zorgsalon 2017

We zijn zeer blij te kunnen melden dat per 1 juli 2017 Movisie is toegetreden als lid van onze Raad van Sponsoren! Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesburo voor het sociale domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. De samenwerking met onze leerstoel/academische werkplaats wordt […]

Sociaal Werker van het jaar - oktober 30, 2017

Op 14 maart 2018 wordt bekend wie de nieuwe Sociaal Werker 2018 wordt! Daarvoor kunnen kandidaten aangemeld worden. Maar wat zijn nu dé eigenschappen die een goede sociaal werker behoort te hebben? In het blad Zorg & Welzijn van november 2017 geven 5 deskundigen, waaronder Tine Van Regenmortel, daarover hun mening. Sociaal Werker van het […]

Een ‘sterke’, brede regionale welzijnsorganisatie Met de fusie is een sterke, brede regionale welzijnsorganisatie ontstaan. Sterker sociaal werk biedt mensen van nul tot honderd-plus het vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Zij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zodat mensen zichzelf – thuis, op school, op het werk of in contacten met anderen – weer […]

Via de onderstaande link vindt u onze Nieuwsbrief van oktober 2017. We berichten u daarin over de volgende onderwerpen: – Tweede termijn voor de Bijzondere Leerstoel/Academische Werkplaats Sociaal Werk? – Een nieuwe ‘In de Kijker’ op komst – Publicaties (uit het 3e kwartaal) – Financiele data 2016. Nieuwsbrief okt 2017

In het blad Gedrag & Organisatie (30,3,240-229 pp) verscheen een belangrijk artikel waaraan Tine en René meewerkten met als titel: “Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties.” G&Oartikel_pdf

Eind augustus verscheen op Sociaal.Net een artikel over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland voor wat betreft het Sociaal Werk. Het artikel doet verslag over het gesprek dat het vakblad Sociaal Werk hierover met Didier Reynaert en Tine Van Regenmortel hierover had.   We moeten een tegendiscours ontwikkelen!

Op 30 juni 2017 riep Sociaal Werk Nederland de gemeente Goirle in Brabant uit tot Gouden Sociale Gemeente. Zie het bijgaande artikel. Tijdens deze uitreiking onderstreepte Hoogleraar Sociaal Werk René Schalk hoe belangrijk het verbinden met kwetsbare burgers is. Ook gaf hij prijs dat deTU bezig is met de voorbereiding van een Master Gezondheid en […]

Onlangs bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een rapport uit over EBP: “Zonder context geen bewijs -de illusie van evidence-based practice-. Hieronder de kritische reactie van onze science practitioner Renske van der Zwet in Sociale Vraagstukken. RVS maakt stropop van evidence-based practice – Sociale Vraagstukken

Onze Nieuwsbrief juli 2017 is vanaf vandaag in te zien via de onderstaande link: Nieuwsbrief apr 2017

Nieuwsbrief april 2017 - april 18, 2017

Lees hier onze Nieuwsbrief van april 2017. U vindt er onder andere informatie over de Zorgsalon 2016, de Sponsormeeting 2017, ons jaarverslag 2016 en jaarplan 2017. Nieuwsbrief apr 2017

Op woensdag 3 mei aanstaande organiseert Movisie in samenwerking met de NDSD en Sociaal Werk Nederland een discussiemiddag met als thema: “De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur”. Tine Van regenmortel zal samen met 8 anderen deelnemen aan de discussie. Klik hieronder voor de uitnodiging. Uitnodiging De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur (002)   […]