Wilma Numans over de Science Practitioner

Wilma Numan is staffunctionaris innovatie en beleid bij de welzijnsorganisatie Contourde Twern. Maar de komende 5 jaar werkt ze ook samen met onze hoogleraren als Science Practitioner. Haar onderzoeksvraag is: Wat betekent de transformatie voor het vak van sociaal werker? Lees hieronder de toelichting op haar onderzoek.
Het onderzoek van een Science Practitioner