Vragen uit de praktijk in een veranderende samenleving

Waar lopen personen, organisaties en ondernemingen die voorop lopen in de praktijk tegenaan als het gaat om actief burgerschap en overheidsparticipatie? Wat zouden zij wel eens onderzocht willen hebben? Op grond van ruim veertig gesprekken met deze ‘koplopers’ stelde Movisie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Kennisagenda Ruimte voor Initiatief op. Hierin staan vragen uit de praktijk die betrekking hebben op de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. Deze kennisvragen zijn gerubriceerd rond vijf thema’s:

  • De transitie in het algemeen;
  • De veranderende rol van de gemeente;
  • De rol van de gemeenteraad en de lokale politiek;
  • Actief burgerschap in zorg en ondersteuning;
  • Onderzoek naar actief burgerschap.

Auteurs:Winsemius, A.; Ooijen, D. van; Wieland, J.

Klik hier voor hun verslag: Kennisagenda-Ruimte-voor-initiatief