Tine Van Regenmortel benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk

Eind juni ontvingen wij bericht dat het College van Bestuur van de Tilburg University heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Tine Van Regenmortel als hoogleraar van onze Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk. Tine zal per 1 juli 2019 voor een periode van 5 jaar prof. dr. René Schalk vervangen.

René heeft zich enorm ingezet om samen met Tine de bijzondere leerstoel Sociaal Werk en ook de academische werkplaats vorm te geven. De lijst met publicaties, lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden laat zien hoe belangrijk zijn bijdrage tijdens de eerste termijn van de leerstoel is geweest.

Mede door zijn bereidheid om tijdens de eerste termijn de positie van hoogleraar op zich te nemen, onderzoek te doen en studenten te begeleiden, heeft de verwetenschappelijking van het onderzoek binnen het sociaal domein in Nederland een vlucht genomen en is de basis gelegd om, uiterlijk aan het einde van de 2e termijn, te komen tot een gewone leerstoel Sociaal Werk.

De Stichting Sociaal Werk is René veel dank verschuldigd voor zijn inzet binnen het sociaal Werk in Nederland.