Tine Van Regenmortel spreekt over empowerment en zingeving

Tijdens het symposium Zin in Werk dat georganiseerd werd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NIM Maatschappelijk Werk uit Nijmegen, was Prof. dr. Tine Van Regenmortel één van de keynote sprekers met als thema Empowerment en Zingeving. Zij sprak over empowerment: je zodanig positief ontwikkelen dat je op een sociaal aanvaardbare wijze grip krijgt op je eigen situatie. Weg dus van de slachtofferrol. Binnen empowerment staan sociale waarden zoals sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal. Begrippen die ook aan het begrip zingeving verbonden zijn. Zingeving dat niet alleen aan de orde is tussen client en professional, maar ook tussen de professional en diens organisatie. Een positieve basishouding en het stimuleren van veerkracht spelen daarbij een belangrijke rol. Beide dragen bij aan het  zelfempowerment van professionals. Zo ontstaat er een krachtgericht sociaal werk, met voldoende scharrelruimte voor alle betrokkenen. Tine pleitte daarbij wel voor een goede onderlinge dialoog tussen alle stakeholders, om door co-creatie elkaars waarden met elkaar te verbinden. Zorg zonder waarde is tenslotte: waardeloze zorg!

Presentatie Tine