Tine trendsetter Sociaal Werk!

Tine is toegetreden tot het landelijke Platform Trendsetters Sociaal Werk (TSW) van de MOgroep. TSW  gaat praktijkgegevens verzamelen over de psychosociale (individuele) problematiek waar het sociaal werk mee te maken heeft. Zodat trends zichtbaar worden. Op basis daarvan kan het platform dan namens de branche zowel politiek als professioneel een signaal afgeven. Omdat sociaal werk ertoe doet, en een serieus partner is in het sociaal domein.

Doel TSW
Het platform gaat aanjagen, verzamelen, inventariseren en analyseren. Het platform heeft een boomwortelstructuur: het landelijke platform krijgt regionale vertakkingen. Die kunnen gehost worden door bestaande welzijnsorganisaties. Met dit landelijke netwerk organiseert de MOgroep zo samen met lidorganisaties een praktisch instrument.