Tine schrijft over de jeugd, opvoeden en empowerment

Tine werkte mee aan het boek Meer dan opvoeden van Carolien Gravesteijn en Monica Aartsma. Zij schreef hoofdstuk 4: Empowerment en (maatschappelijk) opvoeden.

Het boek beschrijft vanuit welke grondslagen, perspectieven en werkwijzen sociaal werkers en pedagogen ondersteuning bij ouderschaps- en opvoedingsvaardigheden kunnen bieden. Sociale professionals moeten zich kunnen verbinden met en verhouden tot ouders en op het juiste moment kunnen aansluiten bij hun (hulp)vragen. Aandacht voor de manier waarop ouders zich ontwikkelen in de relatie met hun partner en sociale contacten, op het werk en in hun vrije tijd zijn essentieel om te kunnen aansluiten bij de leefwerelden van ouders. In het werken met ouders zullen professionals daarnaast oog moeten hebben voor sociale en maatschappelijke doelen van ouderschap en opvoeden.

Zie de onderstaande link:
http://www.coutinho.nl/meerdanopvoeden-uitgave/