Tine lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie Kennisbasis Sociaal Werk

In opdracht van het Sectoraal Adviescollege (SAC) van het HSAO van de Vereniging Hogescholen is er een onderzoeksproject gestart naar de kennisbasis van het Sociaal Werk binnen de opleidingen Sociaal Werk (Culturele en Maatschappelijke Vorming, Godsdienst Pastoraal Werk, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sociaal Werk) binnen het HBO.
Deze opdracht is een direct gevolg van het rapport ‘Meer van Waarde’ van de Verkenningscie. HSAO (Cie. Boutellier). De opdracht is verstrekt aan dr. Marijke van Bommel (HAN), dr. Raymond Kloppenburg (HU) en drs. Coen van der Linden (HAN&HU). Bedoeling is dat deze kennisbasis door hogescholen gebruikt gaat worden ten behoeve van de hernieuwde inrichting van de bachelor opleidingen en uitwerking van de door het SAC opgestelde profielen (werktitels)
– Sociaal Werk: Wijk
– Sociaal Werk: Zorg
– Sociaal Werk: Jeugd

In de projectopzet is een wetenschappelijke begeleidingsgroep voorzien bestaande uit drie vooraanstaande wetenschappers/ onderzoekers binnen het sociale/ sociaal werk domein:
– prof. dr. Trudie Knijn (hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht)
– dr. Ir. Rick Kwekkenboom (lector Community care, Hogeschool van Amsterdam)
– prof. dr. Tine van Regenmortel (hoogleraar Academische werkplaats Sociaal Werk, Universiteit Tilburg/ KU Leuven)

Deze wetenschappers begeleiden het onderzoek en het opstellen van de kennisbasis sociaal werk inhoudelijk en methodologisch (als klankbord).