Tine leidt de Verkenningscommissie Hogere Sociale Studies

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.

We zijn er trots op dat Tine Van Regenmortel is gevraagd deze commissie voor te zitten.

Zie de link hieronder voor de volledige toelichting.

https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/vh-stelt-verkenningscommissie-hogere-sociale-studies-in