Tine in Adviesraad Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Tine heeft onlangs toegezegd om deel te gaan nemen aan het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Dit kenniscentrum bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema’s HAN SOCIAAL
In onderzoek richt het kenniscentrum zich op 4 samenhangende thema’s:

  • Perspectief van de burger
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Relatie burger-professional
  • Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

Expertkennis

De kennisontwikkeling van HAN SOCIAAL heeft betrekking op alle kwetsbare burgers, die niet of minder in staat zijn op eigen kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te geven. Onderzoeksprojecten en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen richten zich op vraagstukken rond wonen, welzijn en (gezondheids)zorg.

HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. Het kenniscentrum kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

Partners in onderzoek
Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.