Tine en René ondertekenen mee!

Op initiatief van Movisie is de staatsecretaris van VWS per brief gevraagd om ondersteuning van een landelijk stimuleringsprogramma voor sociaal werk. De Gezondheidsraad had dat al eerder bepleit, maar de staatssecretaris had dit advies tot nu toe niet opgevolgd. Om het samenstellen en opstarten van dit landelijke programma te stimuleren ondertekende Tine en René, samen met vele andere prominenten binnen het sociaal domein het verzoek van Movisie. Op 9 september as zal dit onderwerp aan de orde gesteld worden in de Tweede Kamercommissie VWS.