Tine één van de prominente sprekers op jaarcongres BPSW

Op 19 november spreekt Tine op het jaarcongres van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Empowerment in de praktijk: generieke werkingsprincipes voor de professional en voorwaarden voor de organisatie – Lezing Tine Van Regenmortel
In deze bijdrage bekijken we hoe het empowermentparadigma kan toegepast worden in sociaal werk praktijken en wat dit inhoudt voor de organisatie. Voor de professional lichten we de handelingsprincipes van empowerment toe die concrete handvatten zijn voor deze praktijkvertaling. Centraal staat de twee-eenheid van versterkend én verbindend werken met daaromheen 7 andere principes die gerelateerd zijn aan elkaar en elk op hun beurt bijdragen aan deze kern. Voor de organisatie reiken we een kader aan dat de diverse elementen van empowerment op diverse niveaus omvat en bestaat uit drie componenten: een intra-organisatorische component, een inter-organisatorische component en een extra-organisatorische component.

Tine Van Regenmortel
Prof. dr. Tine Van Regenmortel is deeltijds verbonden aan de Tilburg University waar ze coördinator is van de Academische Werkplaats Sociaal Werk bij Tranzo. Tevens is ze hoofd van de onderzoeksgroep ‘Armoede, maatschappelijke integratie en migratie’ aan het HIVA KU Leuven en Professor in de Master Sociaal werk aan de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven.

Zie hieronder het gehele programma.

Programma jaarcongres BPSW

09.00    Registratie en ontvangst met koffie en thee
10.00    Opening welkom door voorzitter BPSW  Jan Laurier
10.15    Feestelijke presentatie nieuwe website BPSW
10.45    Inleiding door Lies Schilder, algemeen directeur BPSW. ‘Bent u goed gestemd? Stem geven aan de eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk.’
11.30    Workshopronde 1

1. Sociaal werk en democratisch professionalisme –  Lezing Marcel Spierts
2. Wij leren van elkaar, in ons wijkteam! – Workshop
3. Je stress de baas?!  – Workshop
4. Richtlijnen en de dagelijkse praktijk. Wat zijn richtlijnen, wat kan en moet je ermee,
voor wie en van wie zijn ze?  – Workshop
5. Rondom het kind en gezin in de wijk, wat vraagt dit van de professional? –
Workshop
6. Welzijn op recept, psychosociale problematiek in de eerstelijnspraktijk  – Workshop

12.30     Lunch
13.00     Inleiding Margo Trappenburg. ‘Burn out samenleving of lief communisme? Twee typen participatiesamenleving en de gevolgen voor hulpverleners’
13.30     Marie Kamphuis lezing door Lisbeth Verharen
14.00     Workshopronde 2 + koffiepauze

1. Empowerment in de praktijk: generieke werkingsprincipes voor de professional en
voorwaarden voor de organisatie – Lezing Tine Van Regenmortel
2. Rouw in de spreekkamer, en dan? – Workshop
3. Rode oortjes….. Een workshop rond het reflecteren op het thema ‘seksualiteit’ –
Workshop
4. Taal maakt gezonder! – Workshop
5. Wow, ik werk in een wijkteam!  – Workshop

15.00     Koffiepauze
15.30     Debat over ‘Eenheid en eigenheid’ – o.l.v. Marcel Ham
16.30     Afsluiting en borrel
17.30 – 19.30 Algemene Ledenvergadering BPSW/NVMW