Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte

Op vrijdag 2 oktober as spreekt Tine in Tilburg haar oratie uit als Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Daarover later meer op deze website.

Tine draagt haar oratie op aan Margot Scholte (1963-2020), “een prachtige vrouw met veel betekenis voor sociaal werk”. Margot Scholte was onder meer werkzaam bij Movisie en lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool Inholland. Tevens is ze hoofdredacteur geweest van Maatwerk (nu Vakblad Sociaal Werk). Zij inspireerde velen met haar pleidooi voor een generalistische invulling van sociaal werk en voor een structurele aanpak van sociale problemen (Marie Kamphuislezing, 2019).