SWON en NIM zijn samen: Sterker sociaal werk

Een ‘sterke’, brede regionale welzijnsorganisatie

Met de fusie is een sterke, brede regionale welzijnsorganisatie ontstaan.
Sterker sociaal werk biedt mensen van nul tot honderd-plus het vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Zij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zodat mensen zichzelf – thuis, op school, op het werk of in contacten met anderen – weer sterker voelen en zich beter kunnen redden. Op eigen kracht of met ondersteuning van Sterker of van het eigen netwerk.

Sterker sociaal werk biedt de gezamenlijke diensten van voorheen NIM en Swon. Samengevat bieden zij hulp en ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk, coaching en gespreksgroepen, ondersteuning voor mensen met een beperking, (vrijwilligers)diensten, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Daarnaast is Sterker sociaal werk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Sociale Wijkteams in Nijmegen en vanaf 2018 voor de Vraagwijzer in West Maas en Waal.

U vindt Sterker sociaal werk op: www.sterker.nl en telefoonnummer 088 – 001 13 33.

Hieronder hun Corporate brochure

Corporate brochure Sterker sociaal werk