Startconferentie groot succes!

Op 27 februari jl vond onze startconferentie Samen sterk voor sociaal werk plaats op de Tilburg University. De conferentie werd geleid door Prof. dr. Hetty Dekkers, voorzitter van ons bestuur. Centraal stond de bijdrage van René Schalk en Tine van Regenmortel die de meest recente versie van hun onderzoekskader presenteerden. Ook waren er presentaties over onderzoeken die momenteel plaatsvinden en was er een panelgesprek waarin gereageerd werd op vragen vanuit de zaal.

Met meer dan 150 deelnemers waren alle belangengroepen vertegenwoordigd. Bestuurders, het onderwijs, de wetenschap en de beroepsgroep waren vertegenwoordigd om het belang van wetenschappelijk onderzoek in het sociale domein te onderstrepen. Helaas moesten de vertegenwoordigers van de politiek verstek laten gaan.

Dank aan Tranzo voor de uitstekende logistieke verzorging van deze dag.

Hieronder de presentaties van de diverse sprekers. De ontbrekende presentatie volgen zo spoedig mogelijk.
programma startconferentie sociaal werk
Opening conferentie: Pres Dekkers
Een doorkijkje naar een wetenschappelijke basis voor Sociaal Werk: Pres Schalk
Onderzoekskader Leerstoel/Academische werkplaats Sociaal Werk: Pres Van Regenmortel
De betekenis van sociaal werk in een samenleving in transitie: Pres Mariet Paes
Evidence based werken in een welzijnsorganisatie: Pres vdZwet-Driesen
Vraaggericht werken een organisatieperspectief: Pres Rothman-Scholten
Krachtgericht samenwerken: Pres Sprinkhuizen-vd Heijden
Vragen en antwoorden van het panelgesprek: Verslag panelgesprek
Zie voor de presentatie van Prof. dr. Hans Boutellier: Sociaal werk in een improvisatiemaatschappij, ­nabeschouwing en toekomstperspectief zijn boek: Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven. Boom / Lemma, 2015.