Sponsormeeting 2017 was inspirerend!

Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de hoofdsponsoren en leden van de Raad van Sponsoren bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk. Na een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven alle sponsoren hun visie op de voortgang binnen het onderzoek. Allen waren onder de indruk van het werk dat tot nu toe verzet is. Mede gezien de beperkte tijd die de hoogleraren beschikbaar hebben. Suggesties werden gedaan om het onderzoekskader verder te verdiepen en te verbreden. Zie hieronder het verslag van de bijeenkomst.

Verslag Sponsorenmeeting 2017