Social Work Research congres in Leuven

Deze ECSWR-conferentie richt zich op de samenwerking tussen research en praktijk in een veranderende samenleving waar menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid vorm moeten krijgen en geborgd moeten worden.

Wat zijn de implicaties?

Hoe kunnen de veranderende waarden vorm krijgen in het dagelijkse sociale werk?

Wat betekent dit voor de sociale professional en de sociale researchers?

Klik hier voor het programma voor deze boeiende bijeenkomst.