Science (pre)View zeer zinvol

De Stichting Sociaal Werk streeft er naar het onderzoeksprogramma voor de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de vragen uit de praktijk.

Op 29 januari 2016 organiseerde zij daartoe een Science (pre)View om vertegenwoordigers uit allerlei maatschappelijke organisaties te vragen aan te geven welke onderzoeksvragen momenteel binnen het sociaal domein aan de orde zijn.

Hieronder een kort reflectieverslag met daarin de aandachtsgebieden die de 50 deelnemers naar voren brachten.

Reflectie SP jan 2016 webversie