Science (Pre-)View rond zorg in de wijk op 29 januari 2016

Sinds 1 juli 2014 is de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk gevestigd bij de Tilburg University. De leerstoel/academische werkplaats wordt gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. De hoogleraren Prof. dr. René Schalk en Prof.dr. Tine Van Regenmortel hebben inmiddels het onderzoeksprogramma samengesteld.

Onze stichting is voornemens om  een Science (Pre-)View te organiseren rond het thema “Welzijn-gezondheid in de huidige transitiecontext in de wijk”. Tijdens deze bijeenkomst willen wij belanghebbenden bijeenbrengen om in samenspraak met onze hoogleraren, informatie uit te wisselen over welke thematiek binnen de wijk momenteel om onderzoek vraagt en om te komen tot het formuleren van specifieke onderzoeksopdrachten. Voor deze bijeenkomst is brede belangstelling. Naast diverse zorginstellingen hebben ook de gemeente Nijmegen, de Politie Oost-Nederland en diverse andere organisaties hun interesse voor deze bijeenkomst uitgesproken.

We willen u vast op de hoogte brengen van de datum die voor deze bijeenkomst gekozen is: vrijdag 29 januari 2016 van 14.00-16.00 uur. Medio november zullen wij u meer informatie over de locatie en het programma doen toekomen.

Graag vernemen wij van u of u aan deze Science- (Pre)View rond de zorg in de wijk zult deelnemen.