Save those dates!!

Noteert u alvast de volgende data:

Vrijdag 24 februari 2017: Presentatie van het onderzoek naar passende zorg in sociale wijkteams.

Donderdag 28 september 2017: Zorgsalon Sociaal Werk 2017.

Meer details binnenkort op deze website.