Save that date!: 22 juni Miniconferentie over professionalisering

De MO-groep organiseert miniconferentie Wetenschap & Sociaal Werk,over professionalisering van het sociaal werk. Omaandag 22 juni (13.00 -16.00 uur in Utrecht, Aristo, Brennerbaan 150).

Wetenschappelijk impuls sociaal werk
Het vak Sociaal Werk heeft een nieuwe wetenschappelijke impuls gekregen in de vorm van twee hoogleraren en een academische werkplaats.

In Utrecht bekleedt Margo Trappenburg de leerstoel Sociaal Werk; en in Tilburg zetelt René Schalk en is de Academische Werkplaats van Tine van Regenmortel van start gegaan. Allen stimuleren professionalisering, onderbouwing en profilering van Sociaal Werk. Daar wil de branche en de MOgroep graag meer van weten én bij betrokken zijn.

Miniconferentie
Daarom organiseert de MOgroep op 22 juni a.s. de miniconferentie Wetenschap & Sociaal Werk met Tine van Regenmortel, Margo Trappenburg en een kleine representatie van de branche. Dit zijn de leden van verschillende aan MOgroep gekoppelde besturen en commissies (zo’n 40 mensen).

Doel en opzet
Het doel van de miniconferentie is kennis te nemen van elkaars plannen en behoeften: vanuit de wetenschap en vanuit de branche. We focussen op ideeën en meningen over de (on)mogelijkheden en doelen van professionalisering van onze branche.

De leerstoelen en academische werkplaats zijn ingesteld om Sociaal Werk verder te professionaliseren middels onderzoek naar grondslagen, methoden, resultaten en werkwijzen. Hoe gaan ze dat doen? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen beide leerstoelen? En hoe verhoudt de wens van de branche om te professionaliseren (effectiviteit, registratie, keurmerken ed.) zich tot de (wetenschappelijke) mogelijkheden hiertoe?

De opzet gaan we nog uitwerken, maar we denken aan vragen als:

  • Wat verstaan we eigenlijk onder professionalisering? Wat is het verschil in invulling dat de praktijk daar aan geeft versus de wetenschap? En wat zijn de verschillen tussen de beide leerstoelen?
  • Welke onderwerpen binnen professionalisering vindt de branche nu belangrijk? Of, en zo ja: hoe,prioriteert de wetenschap die? (kwaliteitsbeleid, scholing, effectiviteit, profilering etc.)
  • Hoe denken de hoogleraren over iets specifieks als effectiviteit en evidence based werken? Kan dat binnen Sociaal Werk? Moet dat binnen Sociaal Werk? En hoe doe je dat dan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de praktijk zicht houdt op, en gebruik maakt van de resultaten van de leerstoelen en werkplaats?

Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst op 22 juni, dan bent u welkom van 13.00 tot 16.00. Laat u ons zo snel mogelijk weten of u aanwezig bent (lammen@mogroep.nl)?