Save that date: 20 juni 2022 verdedigt Jolanda Sonneveld haar proefschrift: Growth opportunities in professional youth work!

Growth opportunities in professional youth work. 

Contribution of a multi-methodic approach on the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters  

In Nederland zijn er ongeveer 1500 jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op plekken waar jongeren zijn zoals op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen jongeren bij het volwassen worden en deel uit te maken van de samenleving. Via een multi-methodische benadering, een combinatie van methodieken, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. Voorbeelden van methodieken zijn ambulant jongerenwerk, groepswerk (zoals inloop-, muziek- en sportactiviteiten), informatie & advies en individuele begeleiding. Of en hoe een multi-methodische benadering bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren was nog niet eerder onderzocht. Voor dit promotieonderzoek zijn 1.597 jongeren die deelnemen aan jongerenwerk voor een langere periode gevolgd. Daarnaast zijn gegevens verzameld in de literatuur, onder jongerenwerkers en onder professionals en jongeren in de jeugdzorg.

Het onderzoek toont aan dat jongerenwerk groeikansen biedt voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in sociaal kwetsbare situaties. Dit kan voorkómen dat jongeren persoonlijke en sociale problemen ontwikkelen of deze verergeren. Dit veronderstelt wel dat jongerenwerkers een veilige en ondersteunende (leer)omgeving voor jongeren faciliteren, een multi-methodische werkwijze kunnen toepassen én beschikken over voldoende tijd (ten minste 7 maanden) om daadwerkelijk bij te dragen aan positieve ontwikkeling. Concreet heeft het onderzoek een onderbouwd methodisch raamwerk opgeleverd dat jongerenwerkers helpt om hun werk inzichtelijk te maken voor gemeenten en samenwerkingspartners. Ook is dit raamwerk helpend om een nieuwe generatie jongerenwerkers op te leiden en de kwaliteit van het jongerenwerk verder te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 11 jongerenwerkaanbieders: Combiwel, R-newt, Dock, Dynamo, JoU, Participe, Gro-Up, perMens, Xtra, Youth for Christ en De Schoor. Voor het promotieonderzoek ben ik begeleid door prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. Rene Schalk vanuit Tranzo, Tilburg University en dr. Judith Metz. 

Verdediging bijwonen?

Op 20 juni vertel ik over het onderzoek en de bevindingen. Daarna stelt een commissie vragen over het onderzoek. Je bent van harte welkom om de verdediging bij te wonen. De verdediging begint om 13:30 uur in de Aula van Tilburg University, Cobbenhagen gebouw, Warandelaan 2 te Tilburg. Aansluitend ben je van harte welkom op de receptie in het Grand Café Esplanade op de campus van Tilburg University.

I.v.m. de catering graag vooraf even laten weten of je komt via j.j.j.sonneveld@hva.nl

Je kunt de verdediging ook volgen via de volgende livestream: tiu.nu/live. Aanmelden is niet nodig.

Vriendelijke groet,

Jolanda Sonneveld