René lid klankbordgroep “Wijkteams diversiteitsproof”

Kennisplatform Integratie & Samenleving, een samenwerkingsverband tussen Movisie en het Verwey-Jonker Instituut,  voert in 2016 en 2017 een project ‘Wijkteams diversiteitsproof’ uit.

Zij hebben een klankbordgroep samengesteld om mee te denken over de grote lijnen van het project, samen met ons te zoeken naar manieren goed aan te sluiten bij algemene ontwikkelingen in gemeenten en op landelijk niveau, om de resultaten in te bedden binnen de reguliere structuren en daarmee diversiteit duurzaam een plaats te geven in de ontwikkeling van de wijkteams. René Schalk is lid geworden van deze klankbordgroep.

In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: vertegenwoordigers van wijkteams, professionals, bestuurders van gemeenten, vertegenwoordigers van migrantengroepen/cliënten, experts en wetenschappers, landelijke kennisinstituten. Wij willen met de klankbordgroep twee keer per jaar bij elkaar komen.