Ook de Christelijke Hogeschool Ede ondersteunt 2e termijn

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing.

“Sociaal werk theorie moet nog een eigen plek veroveren in het academisch landschap. De leerstoel is een onmisbaar baken geworden in de ontwikkeling van deze theorie. De
(promotie-)onderzoeken van de leerstoel zijn gericht op de doordenking van het vak, maar ook op de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Deze praktijkgerichtheid siert de werkplaats, net als haar bereidheid tot samenwerking met de hogescholen waar sociaal werkers worden opgeleid.”

“Voor de CHE is Tilburg University dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor het professionaliseren van onze docenten middels promotieonderzoeken en voor het voeren van de dialoog over de kern en de toekomst van het sociaal werk. Voor ons is de relatie met aanverwante beroepen zoals die van therapeut en verpleegkundigen een belangrijk aandachtsgebied, net als het onderzoek naar (de ervaren) werkzaamheid van interventies.”