Nieuws overzicht

Onze Nieuwsbrief juli 2017 is vanaf vandaag in te zien via de onderstaande link: Nieuwsbrief apr 2017

Nieuwsbrief april 2017 - april 18, 2017

Lees hier onze Nieuwsbrief van april 2017. U vindt er onder andere informatie over de Zorgsalon 2016, de Sponsormeeting 2017, ons jaarverslag 2016 en jaarplan 2017. Nieuwsbrief apr 2017

Op woensdag 3 mei aanstaande organiseert Movisie in samenwerking met de NDSD en Sociaal Werk Nederland een discussiemiddag met als thema: “De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur”. Tine Van regenmortel zal samen met 8 anderen deelnemen aan de discussie. Klik hieronder voor de uitnodiging. Uitnodiging De kracht versterken van onze sociale basis infrastructuur (002)   […]

Waar gaat onze stichting zich in het jaar 2017 op richten? In het kader van de eisen die de wetgever aan een ANBI-stichting stelt, stellen wij ieder jaar een plan op met daarin de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. Lees hieronder wat onze plannen zijn. Jaarplan SSW 2017

In navolging van de ANBI-regels publiceert de stichting jaarlijks haar verslag over het voorgaande jaar. De kernactiviteiten voor het jaar 2016 waren: –    de uitvoering van Science (p)Reviews –    de voorbereiding van de jaarconferentie van 2016 –    de activiteiten van de stichting (onderzoeken, presentaties etc) –    het verwerven van de benodigde financiële fondsen.   […]

Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de hoofdsponsoren en leden van de Raad van Sponsoren bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk. Na een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven alle sponsoren hun visie op de voortgang binnen het onderzoek. Allen waren onder de indruk van het werk dat tot nu […]

Save those dates!! - februari 6, 2017

Noteert u alvast de volgende data: Vrijdag 24 februari 2017: Presentatie van het onderzoek naar passende zorg in sociale wijkteams. Donderdag 28 september 2017: Zorgsalon Sociaal Werk 2017. Meer details binnenkort op deze website.

Er was nog even wat tijd nodig voor de samenstelling er van, maar hieronder een linkje naar het verslag van Wilma Numans en Tine van Regenmortel over de zeer succesvolle Zorgsalon 2016: Werkt ervaringskennis voor sociaal werk? Symposiumverslag Zorgsalon sept 2016_Tranzo

Klik hieronder om de Nieuwsbrief Januari 2017 van onze Stichting in te zien. Nieuwsbrief jan 2017

In de NRC/Next van 20 januari verscheen een artikel waarin staatsecretaris Sander Dekker aankondigt dat er geld beschikbaar komt voor het verbeteren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten. Dat biedt mogelijkheden voor onze Science Practitioners. Doel is om meer economische waarde te halen uit wetenschappelijke kennis en promovendi meer in contact te brengen […]

In een recent artikel in Social Work Education berichten Renske van der Zwet, Joost Welling, Deirde M. Beneken en René Schalk over hun onderzoek waarin zij het gebruik van EBP vergeleken tussen een groep sociaal werk studenten en een groep werkende sociaal werkers. Lees hieronder hun boeiende artikel. Exploring MSW students and social workers orientation toward […]

Op 16 december jl gaf ons bestuurslid Prof. dr. Ron Scholte aan de Radboud Universiteit van Nijmegen zijn oratie over het Jeugdwerk in Nederland. Daarbij pleitte hij onder andere voor een meer persoonlijke benadering waarin de alliantie tussen de hulpbieder en hulpontvanger als een zeer bepalende factor voor de de effectiviteit van de hulpverlening gezien wordt. […]

Op de website van www.socialevraagstukken.nl publiceerde Wilma Numans en Tine onlangs een kort artikel over het thema van de Zorgsalon Sociaal Werk van 22 september jl. Klik daarvoor op de link hieronder. http://www.socialevraagstukken.nl/er-rust-een-taboe-op-ervaringsdeskundigheid-in-het-sociaal-domein/

Klik op de link hieronder om onze Nieuwsbrief van oktober 2016 in te zien. Nieuwsbrief oktober 2016

In opdracht van de W4-organisaties en de gemeente Nijmegen voeren Isolde Driesen (NIM Maatschappelijk Werk) en Nienke Smulders (Academische Werk- plaats Sociaal Werk, Tranzo, Tilburg University) onder begeleiding van prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. René Schalk een onderzoek uit naar passende zorg in Sociale Wijkteams (SWT’s) in de gemeente Nijmegen. Het doel […]

Tine heeft onlangs toegezegd om deel te gaan nemen aan het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Dit kenniscentrum bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Onderzoekthema’s HAN SOCIAAL In onderzoek richt het kenniscentrum zich op 4 samenhangende thema’s: Perspectief van de burger Maatschappelijke ondersteuning Relatie […]

Op 20 september verscheen het artikel van Tine cs “Empowerment Research, a critical friend for social work practitioners” in het Journal of Social Intervention. Hieronder de samenvatting. Artikel. Tine JoSI

Op 29 september aanstaande spreekt René Schalk op het symposium “Zicht op mijn mantelzorg” in Zevenbergen over het thema: Data Analyse. Hieronder meer informatie.

Op donderdag 22 september aanstaande van 14.45 – 17.00 uur in Villa de Vier Jaargetijden, Tilburg zal de 2016 Zorgsalon van onze leerstoel/academische werkplaats plaatsvinden met als titel: “Ervaringskennis werkt voor sociaal werk”. Klik hier voor de volledige uitnodiging. Wij hopen u op 22 september te kunnen ontmoeten.

Klik op de onderstaande link en je kunt onze Nieuwsbrief van juli 2016 inzien. Nieuwsbrief juli 2016