Nieuws overzicht

Publicatieoverzicht Tine - april 3, 2020

Tine laat via allerlei media van zich horen. Zowel in internationale artikelen, presentaties op seminars en bij allerlei instellingen en door het bijdragen aan hoofdstukken in diverse boeken op het gebied van sociaal werk. Vaak ook in samenwerking met andere onderzoekers. Hieronder een link naar haar meest recente publicatieoverzicht. Publicatieoverzicht Tine(01_01_2018 – 31_12_2021)

Lockdown niet voor iedereen Het Latijnse ‘Corona’ betekent letterlijk ‘kroon’ of ‘krans’, met name een krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Coronawerkers brengen inderdaad verlichting in deze bijzondere virustijd. Graag wil ik alle mensen die in de zorg werken, in voedingswinkels, transport, die de veiligheid handhaven en zeker ook sociaal werkers […]

De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen serieus nemen. Lees het artikel hierover dat verscheen in Sociale Vraagstukken (3 maart 2020): https://www.socialevraagstukken.nl/schulphulpverlener-moet-niet-alleen-verlichten-maar-ook-signaleren/  

Hieronder de link naar onze Nieuwsbrief van januari 2020. U vindt er informatie over: de oratie en activiteiten van Tine Van Regenmortel de promotie van Miranda Rutenfrans onze nieuwe sponsor en lid van de Raad van Sponsoren: de Christelijke Hogeschool Ede Nieuwsbrief januari 2020

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, […]

We zijn heel blij te kunnen melden dat de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) besloten heeft om de 2e termijn van de leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk financieel te gaan ondersteunen. Namens de CHE gaat dr. Martine Noordegraaf deelnemen aan de raad van sponsoren. Hieronder haar onderbouwing van deze beslissing. “Sociaal werk theorie moet nog […]

Hieronder vindt u de link naar onze Nieuwsbrief van oktober 2019 met daarin een reflectie op de Lustrumconferentie van 5 juli j.l.. Ook verheugen wij ons op de benoeming van Tine Van Regenmortel per 1 juli 2019 tot Bijzonder hoogleraar Sociaal Werk en bedanken wij prof.dr. René Schalk voor zijn geweldige inzet tijdens de 1e […]

Op 5 september jongstleden sprak Tine Van Regenmortel tijdens het jubileumsymposium van ContourdeTwern over de sociaal werker als bruggenbouwer. Haar devies: “Ga allianties aan, ook met harde sectoren. En werk soms buiten de lijntjes om, wees creatief. En beschouw de wetenschap daarbij als partner*.” Klik hier voor meer informatie over de inspirerende bijdragen op deze dag.

Onlangs werd Tine geïnterviewd door het blad Zorg + Welzijn naar aanleiding van haar benoeming als bijzonder hoogleraar, over haar visie met betrekking tot de zorg in Nederland. Klik hier om het artikel te lezen.

Vandaag is officieel bekendgemaakt dat Tine benoemd is tot Bijzonder Hoogleraar Sociaal Werk. Klik op de link hieronder voor het persbericht. https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/tine-van-regenmortel-hoogleraar-sociaal-werk 

Eind juni ontvingen wij bericht dat het College van Bestuur van de Tilburg University heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Tine Van Regenmortel als hoogleraar van onze Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk. Tine zal per 1 juli 2019 voor een periode van 5 jaar prof. dr. René Schalk vervangen. René heeft zich enorm ingezet om […]

Het is 75 jaar geleden dat de voorganger van ContourdeTwern, stichting Don Bosco, werd opgericht. Daarom organiseren zij op donderdagmiddag 5 september het jubileumsymposium ‘Strijden voor samen leven. Sociaal werk in tijden van onbehagen.’ Klik Uitnodiging ContourdeTwern voor meer informatie.

Op 1 juli 2014 startte de Bijzondere Leerstoel en de Academische werkplaats Sociaal Werk. Sindsdien is veel werk verzet voor de verwetenschappelijking van Sociaal Werk in Nederland. Prof.dr. René Schalk en Prof. dr. Tine Van Regenmortel hebben hard gewerkt aan de invulling en uitbouw van het onderzoeksprogramma, ondersteunt door de financiering van onze sponsoren. Hieronder de […]

Deze ECSWR-conferentie richt zich op de samenwerking tussen research en praktijk in een veranderende samenleving waar menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid vorm moeten krijgen en geborgd moeten worden. Wat zijn de implicaties? Hoe kunnen de veranderende waarden vorm krijgen in het dagelijkse sociale werk? Wat betekent dit voor de sociale professional en de sociale researchers? […]

In onze Nieuwsbrief van april 2019 vindt u informatie over de Sponsorenmeeting 2019, informatie over het succes van onze onderzoeken, over een nieuwe sponsor en de vooraankondiging van ons Lustrumcongres op 5 juli aanstaande! Nieuwsbrief apr 2019

SMO Breda e.o. verricht in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University) onderzoek naar de werkzaamheid van de in 2015 ingevoerde interventie “Verder Door Doen”. “Ik wil meedoen”, het activiteitenaanbod dat onder meer vorm wordt gegeven op Talentenfabriek de Faam, is een belangrijk onderdeel van de interventie. Inmiddels zijn de eerste resultaten […]

Op vrijdag 5 juli aanstaande zal het jaarcongres van de leerstoel en academische werkplaats Sociaal Werk in Tilburg plaatsvinden. In de komende maanden meer info over het programma en de precieze locatie. Maar … reserveer vast deze datum!

Prijzen voor ons onderzoek! - februari 4, 2019

Goed nieuws! Het onderzoek naar het meidenwerk van onze medewerkster Cynthia Boomkens heeft deze week prijzen gewonnen. Eerste plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA in 2019’ en derde plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA voor de stad Amsterdam’. Judith Metz en Jolanda Sonneveld waren ook betrokken bij het onderzoek.

Op vrijdag 9 november verdedigt Renske van der Zwet haar proefschrift met als titel:  Implementing evidence-based practice in social work: a shared responsibility Tijdstip: vrijdag 9 november 2018, 14.00 uur Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)

Jenny Zwijnenburg, een bevlogen vrouw, werkzaam bij onze academische werkplaats sociaal werk  en sociaal werker van het jaar 2014, vertelt gepassioneerd over haar methode Vangnetwerken. Lees haar verhaal via de hier onderstaande link. https//:www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen/waarde-sociaal-werk-zichtbaar-met-actie-onderzoek