Nieuws overzicht

Op vrijdag 5 juli aanstaande zal het jaarcongres van de leerstoel en academische werkplaats Sociaal Werk in Tilburg plaatsvinden. In de komende maanden meer info over het programma en de precieze locatie. Maar … reserveer vast deze datum!

Prijzen voor ons onderzoek! - februari 4, 2019

Goed nieuws! Het onderzoek naar het meidenwerk van onze medewerkster Cynthia Boomkens heeft deze week prijzen gewonnen. Eerste plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA in 2019’ en derde plaats voor ‘beste onderzoek van de HvA voor de stad Amsterdam’. Judith Metz en Jolanda Sonneveld waren ook betrokken bij het onderzoek.

Op vrijdag 9 november verdedigt Renske van der Zwet haar proefschrift met als titel:  Implementing evidence-based practice in social work: a shared responsibility Tijdstip: vrijdag 9 november 2018, 14.00 uur Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)

Jenny Zwijnenburg, een bevlogen vrouw, werkzaam bij onze academische werkplaats sociaal werk  en sociaal werker van het jaar 2014, vertelt gepassioneerd over haar methode Vangnetwerken. Lees haar verhaal via de hier onderstaande link. https//:www.sociaalwerkversterkt.nl/verhalen/waarde-sociaal-werk-zichtbaar-met-actie-onderzoek  

Op 1 juli 2019 eindigt de eerste termijn van onze leerstoel/academische werkplaats. Tijdens deze eerste termijn is bijzonder veel werk verzet door onze hoogleraren en onderzoekers. Lees daarover in onze uitgebreide voortgangsrapportage 2014-2018 of in de samenvattende brochure. Voortgangsrapportage 2014-2018 Brochure Meerwaarde LS-AW Maar er is nog veel werk te doen in de komende jaren. […]

“Iedereen telt mee, iedereen doet mee” is het motto van CountourdeTwern uit Tilburg. Bestuurder Gon Mevis: “We vinden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sociaal werk dan ook belangrijk. Het verhoogt de geloofwaardigheid en kwaliteit van ons werk en het versterkt de positie van sociaal werk in het sociaal domein.” Momenteel zijn 2 onderzoekers, die […]

Onze Nieuwsbrief van juli 2018 is uit met daarin informatie over: – de Invitational die in juni 2018 plaatsvond – het jaarverslag 2017 van Tranzo – het overleg over de 2e termijn van onze leerstoel/academische werkplaats. Klik op de link hieronder Nieuwsbrief juli 2018

Op 15 juni 2018 informeerden de onderzoekers van de leerstoel/academische werkplaats de sponsoren over de status van de onderzoeken die zij momenteel uitvoeren. Het werd een inspirerende dag die geopend werd door de directeur van Sociaal Werk Nederland Lex Staal. Lex benadrukte het belang van een centrale kennis- en kwaliteitsborging van sociaal werk in Nederland. […]

Op vrijdag 15 juni aanstaande zullen de leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zich presenteren. De stand van zaken na 4 jaar: welke onderzoeksprojecten lopen er momenteel, wat betekenen deze voor de praktijk, welke richting gaan we verder uit? Graag geven we u een kijk op onze stand van zaken en nodigen […]

Op vrijdag 15 juni aanstaande zullen de leerstoel Sociaal Werk en de Academische Werkplaats Sociaal Werk zich presenteren. De stand van zaken na 4 jaar: welke onderzoeksprojecten lopen er momenteel, wat betekenen deze voor de praktijk, welke richting gaan we verder uit? Graag geven we u een kijk op onze stand van zaken en nodigen […]

Tranzo Jaarverslag 2017 - april 26, 2018

Het Tranzo Jaarverslag 2017 is uit! Lees hierin alles over de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in samenwerking met de praktijk van zorg en welzijn van het afgelopen jaar. Op pagina 38 informatie over onze academische werkplaats Sociaal Werk. http://files.m15.mailplus.nl/user315100287/2361/UVT_TR027_JAARVERSLAG2017-LR-2.pdf  

Onlangs is Sjef van der Klein verkozen tot sociaal werker van het jaar 2018. Lees hieronder het bericht hierover. Sjef van der Klein is Sociaal Werker van het Jaar 2018

Hieronder treft u de link aan naar onze nieuwste Nieuwsbrief met veel informatie over de onderzoekstrajecten. Nieuwsbrief apr 2018

Goed nieuws! Het onderzoeksvoorstel dat Carla Nouwen, onderzoeker bij onze leerstoel, deed bij ZonMw is goedgekeurd door de commissie Vakkundig aan het Werk. De gevraagde subsidie van 24 maanden wordt toegekend. De titel van haar onderzoek is: Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling lnkomen […]

Lees onze Nieuwsbrief van deze maand. U vindt er informatie over nieuwe sponsoren, de Zorgsalon van eind november 2017, het samengaan van NIM en SWON en informatie over de Sociaal Werk Conferentie 2018. Nieuwsbrief januari 2018

Op 5 december jl. is in Leuven de be.Source leerstoel ‘Empowerment of underprivileged elderly’ gestart bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Tine Van Regenmortel nam daartoe de oorkonde in ontvangst. Deze leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in de samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben. […]

Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in Venlo, Roermond en Beesel. Zij ondersteunen kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen, migranten en vrijwilligers. Met diverse samenwerkingspartners zorgen zij ervoor dat wijken levendig en leefbaar zijn. Zie ook hun website op www.welkom.nu . Wel.kom heeft besloten onze leerstoel/academische werkplaats financieel te ondersteunen vanaf 1 juli 2017 […]

Zorgsalon 2017 succesvol! - december 1, 2017

Op 30 november jl. werd de Tranzo Zorgsalon 2017 gehouden. Dit keer georganiseerd door de academische werkplaatsen Jeugd en Sociaal Werk. Zie hieronder een impressie over de diverse presentaties. Impressie Zorgsalon 2017

We zijn zeer blij te kunnen melden dat per 1 juli 2017 Movisie is toegetreden als lid van onze Raad van Sponsoren! Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesburo voor het sociale domein. De 150 experts die daar werken ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. De samenwerking met onze leerstoel/academische werkplaats wordt […]

Sociaal Werker van het jaar - oktober 30, 2017

Op 14 maart 2018 wordt bekend wie de nieuwe Sociaal Werker 2018 wordt! Daarvoor kunnen kandidaten aangemeld worden. Maar wat zijn nu dé eigenschappen die een goede sociaal werker behoort te hebben? In het blad Zorg & Welzijn van november 2017 geven 5 deskundigen, waaronder Tine Van Regenmortel, daarover hun mening. Sociaal Werker van het […]