Mooie lezing van Tine bij symposium Sociaal Domein in Beweging

Met veel genoegen kijken wij terug op een geslaagd symposium Sociaal Domein in Beweging. Met meer dan 300 deelnemers zijn wij getuige geweest van inhoudelijk mooie lezingen van professor Tine van Regenmortel van de Academische Werkplaats Sociaal Werk van de universiteit Tilburg en verbonden aan de universiteit van Leuven en Albert Jan Kruiter van het Instituut Publieke Waarden.

Ook de bijdragen van MO groep-voorzitter Marijke Vos en wethouder Cees Oosterom waren bijzonder verhelderend. De paneldiscussie leverde een levendig gesprek met de zaal op. Kern van de bijdragen was dat de sociale wijkteams in Vlaardingen op de goede weg zijn: zij gaan van goed naar goud.

De gemeente bepaalt het ‘wat’ en Minters het ‘hoe’. In een groeiend strategisch partnerschap trekken zij samen op. Intensivering van de samenwerking met verenigingen, clubs en andere organisaties die in nauw contact staan met burgers, moet er de komende tijd toe leiden dat de sociale wijkteams tot in de haarvaten van de samenleving doordringen. Uiteindelijke doel is het leveren van maatwerk voor iedere cliënt.

Wij danken onze gasten voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Wilt u de presentaties nog eens nalezen of onze video over het functioneren van de sociale wijkteams in Vlaardingen opnieuw bekijken, dan kan dit via deze link.

Ook als u onverhoopt niet aanwezig kon zijn, kunt u via bovenstaande link een deel van inhoud van het symposium alsnog bekijken.

Met vriendelijke groet,

Franc. A.M. Bongaerts
Bestuurder