Miranda Rutenfrans-Stupar gepromoveerd!

Op vrijdag 29 november jl promoveerde Miranda Rutenfrans aan de Tilburg Universiteit op haar proefschrift “Social Participation of Homeless People”. Zij evalueerde “Verder Door Doen”, een interventie voor de ondersteuning en participatie van dak- en thuislozen. Tevens onderzocht zij enkele factoren die van invloed zijn op de primaire uitkomsten van deze interventie (namelijk maatschappelijke participatie, zelfregie en welzijn.

Miranda Rutenfrans-Stupar is als researcher verbonden aan SMO Breda. Daarnaast geeft zij les aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan de Avans Universiteit voor toegepaste wetenschap.

Haar indrukwekkende proefschrift is te verkrijgen via: m.rutenfrans-stupar@smobreda.nl .