Marie Kamphuis Stichting start nieuwe leerstoel

Op 1 oktober nam Prof. dr. Hans van Ewijk afscheid als bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Hij wordt opgevolgd door Prof. dr. Margot Trappenburg. Zie voor meer informatie: www.mariekamphuisstichting.nl . In de komende jaren zullen Tine Van Regenmortel en René Schalk nadrukkelijk gaan samenwerken met Margot Trappenburg om het wetenschappelijk onderzoek in het sociaal domein op elkaar af te stemmen.