Maatwerk artikel van Tine en René

In het blad Maatwerk (nummer 4 – augustus 2015) verscheen het artikel Samen Sterk voor Sociaal Werk van Tine en René.

‘Samen sterk voor sociaal werk’, zo luidt kort en krachtig de slagzin voor de nieuwe academische werkplaats en leerstoel sociaal werk verbonden aan Tranzo van de Tilburg University, gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. De ambitie is om in samenwerking met praktijk, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, cliëntenorganisaties en de beroepsgroep de brede stam van sociaal werk wetenschappelijk te onderbouwen.

De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de samenleving? Het artikel beschrijft de drieledige focus die Tine en René daarbij hanteren.

Artikel Maatwerk Aug 2015