Het gaat om de alliantie! Oratie Ron Scholte over Jeugdwerk.

Op 16 december jl gaf ons bestuurslid Prof. dr. Ron Scholte aan de Radboud Universiteit van Nijmegen zijn oratie over het Jeugdwerk in Nederland. Daarbij pleitte hij onder andere voor een meer persoonlijke benadering waarin de alliantie tussen de hulpbieder en hulpontvanger als een zeer bepalende factor voor de de effectiviteit van de hulpverlening gezien wordt. Lees hieronder zijn oratie.

Oratie Scholte 16 12 2016