Grote meerwaarde van onze leerstoel en academische werkplaats

Op 1 juli 2019 eindigt de eerste termijn van onze leerstoel/academische werkplaats. Tijdens deze eerste termijn is bijzonder veel werk verzet door onze hoogleraren en onderzoekers. Lees daarover in onze uitgebreide voortgangsrapportage 2014-2018 of in de samenvattende brochure.

Voortgangsrapportage 2014-2018

Brochure Meerwaarde LS-AW

Maar er is nog veel werk te doen in de komende jaren. In de voortgangsrapportage 2014-2018 geven Tine en René een vooruitblik. Ook in de tweede periode van onze leerstoel/academische werkplaats zullen de vier gekozen invalshoeken centraal blijven staan:

Theorie: verwetenschappelijking van sociaal werk
Praktijk: professionalisering van sociaal werk
Client vraagzijde: vermenselijking van sociaal werk
Onderzoek: verankering in sociaal werk onderzoeksdesign

Tijdens de tweede termijn zal verder gewerkt worden om aan te duiden op welke manier sociaal werk, burgers kan versterken en verbinden met de samenleving. Een aantal onderzoeken die opgestart zijn in de eerste termijn, zullen tijdens de tweede termijn afgerond kunnen worden.

Specifieke thema’s zullen zijn:
– het meten van empowerment
– armoede en schulden
– ervaringsdeskundigheid in het sociaal werk.

Ook zal meer aandacht gegeven worden aan overleg met de lagere en hogere overheden zodat de resultaten van ons onderzoek voldoende meegewogen worden binnen de politieke besluitvorming inzake sociaal werk.

Daarnaast zal overleg plaatsvinden met de Hoofdsponsoren en de leden van de Raad van Sponsoren over de specifieke onderzoeksvragen die zij beantwoord willen zien tijdens de tweede termijn van de leerstoel/academische werkplaats. Op die manier zorgen we er voor dat er weloverwogen antwoorden komen op de vragen uit de praktijk.”