Gezond is Krachtig, interview met Tine in het e-blad Gezond West-Brabant

Mensen met geldzorgen of grote sociale problemen leven gemiddeld een stuk korter en veel langer in ongezond-heid. Extra aandacht in gezondheidsbeleid voor deze mensen is noodzaak. Kernelementen van de aanpak zijn het ontdekken en benutten van krachten en talenten, evenals de regie terug krijgen over je eigen leven.

Volg voor het artikel de link:
http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!4-Gezond-is-krachtig