Duidelijke meerwaarde Leerstoel/Academische Werkplaats Sociaal Werk

Op 15 juni 2018 informeerden de onderzoekers van de leerstoel/academische werkplaats de sponsoren over de status van de onderzoeken die zij momenteel uitvoeren. Het werd een inspirerende dag die geopend werd door de directeur van Sociaal Werk Nederland Lex Staal.

Lex benadrukte het belang van een centrale kennis- en kwaliteitsborging van sociaal werk in Nederland. Ook onderstreepte hij het belang van het, in een breder publiek dan de wetenschappelijke wereld, bekend maken van de resultaten van ons onderzoeksprogramma. Met name in de richting van de overheid. De onderstaande link toont u de inhoud van zijn keynote.

Zowel smorgens als smiddag werden in totaal een achttal onderzoeken door de researchers toegelicht, af en toe bijgestaan door vertegenwoordigers van de organisaties waarbinnen zij hun onderzoek uitvoeren. Zie daarvoor de onderstaande link over het programma.

Direct na de lunchpauzes werden een zestal pitches gegeven door onderzoekers rond de volgende onderwerpen:
– een meetinstrument voor empowerment
– generalistisch sociaal werk in een systemische context
– sociaal werk in tijden van versobering
– zelfontwikkeling van de sociale professional in de 21 eeuw
– vrijwilligersbemiddeling
– herstelondersteuning bij ernstige psychiatrische aandoeningen.

Arie de Vries sloot in zijn rol als oprichter en bestuurslid van de Stichting Sociaal Werk, de Invitational af. Arie gaf aan onder de indruk te zijn van de activiteiten binnen de LS/AW en de meerwaarde die daardoor getoond wordt. Maar hij benadrukte ook het belang van de profilering van de LS/AW buiten onze kring en met name het betrekken van de overheden bij ons onderzoek.

Hieronder treft u ook de overzichten aan die opgenomen waren in de congresmap.

Linkjes:
Programma Invitational Conference 15 juni 2018
Inleiding Lex Staal
Medewerkers Academische Werkplaats Sociaal Werk 2018
Output Sociaal Werk 2014 -2018